Truckförare och logistikoperatör

GYMNASIEUTBILDNING

Inom logistikavdelningen på Scania i Oskarshamn finns olika typer av verkstadsroller. Truckförare arbetar med materialhantering och truckkörning i eller mellan verkstäderna. Logistikpersonal som inte kör truck arbetar med att plocka ihop satser av material till hytter, så kallad kittning.

Truckförare arbetar med interna transporter av material och hytter. Som truckförare hanterar man ofta stora vikter och trafikerar områden där det finns annan trucktrafik men även fotgängare. Det ställer krav på tydligt säkerhetstänk och god framförhållning och planering. Scania ordnar med truckförarutbildning men det krävs att man har B-körkort.

 

Verkstadspersonal som arbetar med kittning plockar ihop satser av komponenter som ska monteras vid en viss line eller delmontering. Till sin hjälp har man olika ljud- eller ljussystem som ger instruktioner för respektive kittning men det krävs ändå ett gott ordningssinne och strukturerat arbetssätt.

 

För arbete i produktionen på Scania ställs krav på gymnasieexamen med godkänt i kärnämnen alternativt fem års relevant yrkeserfarenhet. Som medarbetare i produktionen har man möjlighet att utvecklas vidare till många andra roller men det kräver i de allra flesta fall att man är beredd att utbilda sig vidare.

 

Ett första steg mot en ny roll är att visa intresse för att bredda sig ytterligare inom den roll man redan har, exempelvis att bli vice Teamleader, vara ergonomiresurs, projektstöd eller ta andra stöd- eller tränarroller inom det egna ansvarsområdet.