Robotoperatör

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Inom främst Karossverkstaden men även delvis inom Press- och Måleriverkstäderna är produktionsprocessen till stor del uppbyggd på automation. Det innebär att även yrken inom produktionen kräver kunskaper i att hantera robot.

Rollen som robotoperatör innebär att vara maskinägare inom ett avgränsat område. Där arbetar man tillsammans med sitt team för att övervaka processen, sköta utrustningen och arbeta för att förebygga och minimera störningar som kan uppstå.

 

Ett visst mått av avhjälpande underhåll ingår också i arbetet när störningar inträffar. Det innebär att man behöver förmåga att kunna samarbeta och lösa problem på ett strukturerat sätt. Kunskaper i automation eller underhåll är meriterande men Scania har också intern introduktions- och vidareutbildning inom robotområdet.
I Karossverkstaden är också kunskaper inom svetsning viktiga.

 

De flesta som börjar som robotoperatörer har en teoretisk eller praktisk teknikutbildning i botten. Om man bygger på detta med eftergymnasiala studier inom teknik så kan man exempelvis utvecklas vidare mot tjänster som linjetekniker eller gå vidare till roller inom underhåll eller IT.

 

Ett första steg mot en ny roll är att visa intresse för att bredda sig ytterligare inom den roll man redan har, exempelvis att bli vice team leader, vara ergonomiresurs, projektstöd eller ta andra stöd- eller tränarroller inom det egna ansvarsområdet. 

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik. 

Möjliga karriärvägar för Robotoperatör

Beroende på utbildningsbakgrund har en robotoperatör möjligheter att utvecklas mot andra tjänster i företaget. Läs mer om dessa roller och tillhörande krav i beskrivningarna nedan.