Operatör Press

GYMNASIEUTBILDNING

I Presshallen börjar produktionen av hytter. Här klipps plåtrullar upp till mindre plåtar som sedan pressas till komponenter som ska ingå i hyttstommen. 

Operatörsrollerna i Presshallen ingår i olika team där man tillsammans arbetar med att byta pressverktyg, ställa in maskinutrustningen och se till att produktionen löper utan störningar och med god kvalitet. Själva pressningen, förflyttningen och packningen av plåtdetaljer sker automatiskt men processen behöver ständig övervakning.

 

Som medlem i ett team i en verksamhet där man hanterar tunga komponenter är det extra viktigt att kunna lita på sina kollegor och att ha ett utvecklat säkerhetstänk. Intresse för teknik, mekanik och problemlösningsförmåga kommer också till användning i det dagliga arbetet.

 

Scania erbjuder utbildning för förekommande roller i verksamheten men det är en fördel att ha en praktisk gymnasial eller yrkesinriktad utbildning med sig. Som medarbetare i produktionen har man möjlighet att utvecklas vidare till många andra roller men det kräver i de allra flesta fall att man är beredd att utbilda sig vidare.

 

Ett första steg mot en ny roll är att visa intresse för att bredda sig ytterligare inom den roll man redan har, exempelvis att bli vice team leader, vara ergonomiresurs, projektstöd eller ta andra stöd- eller tränarroller inom det egna ansvarsområdet.