Operatör Måleriet

GYMNASIEUTBILDNING

I vårt produktionsflöde har vi två Målerier, Grundmåleriet och Täcklacksmåleriet. Här sker förbehandling inför målning, pulverlackering av grundfärg och slutligen applicering av täcklack.

Processerna runt lackeringen av hytterna är till stor del automatiserade vilket innebär att målningen sker med hjälp av robotar. Även transport av hytter genom förbehandling, målning och ugnar sker automatiskt. Däremot finns en rad olika uppgifter runt denna process som är manuella. Det handlar exempelvis om dammtorkning, inspektion, massaläggning och hantering av färg.

 

De flesta roller inom produktionen ingår i olika teamkonstellationer där man roterar mellan uppgifter och arbetar tillsammans enligt standarder och Måleriet är inget undantag. Därför är samarbetsförmåga och flexibilitet viktiga egenskaper. Intresse för teknik och problemlösningsförmåga kommer också till användning i det dagliga arbetet.

 

Scania erbjuder utbildning för förekommande roller i verksamheten men det är en fördel att ha en praktisk gymnasial eller yrkesinriktad utbildning med sig. Som medarbetare i produktionen har man möjlighet att utvecklas vidare till många andra roller men det kräver i de allra flesta fall att man är beredd att utbilda sig vidare.

 

Ett första steg mot en ny roll är att visa intresse för att bredda sig ytterligare inom den roll man redan har, exempelvis att bli vice team leader, vara ergonomiresurs, projektstöd eller ta andra stöd- eller tränarroller inom det egna ansvarsområdet.