Montör

GYMNASIEUTBILDNING

Montörer arbetar med montage av inre och yttre inredning på hytten i vår Monteringsverkstad.

I varje hytt som vi tillverkar sitter tusentals komponenter. Eftersom hytterna är anpassade efter kundens önskemål är variationen på utrustning stor. De hytter som passerar genom vår montering går långsamt igenom ett antal olika liner.

 

Många montage sker direkt i detta flöde medan andra sker på så kallade delmonteringar där man förbereder större komponenter som skulle ta för lång tid att bygga längs med linen, exempelvis instrumentpaneler. Förmonterade komponenter lyfts in i hytten på linen.

 

Som montör arbetar man i ett taktat flöde och har därför en given tid på sig att utföra sina moment. Det ställer krav på god fysik och goda kunskaper om ergonomi. Man arbetar i team och behöver därför god samarbetsförmåga. Alla montage behöver utföras korrekt och det finns instruktioner för alla arbetsmoment som man behöver kunna ta till sig och förstå.

 

För arbete i produktionen på Scania ställs krav på gymnasieexamen med godkänt i kärnämnen alternativt fem års relevant yrkeserfarenhet. Som medarbetare i produktionen har man möjlighet att utvecklas vidare till många andra roller men det kräver i de allra flesta fall att man är beredd att utbilda sig vidare.

 

Ett första steg mot en ny roll är att visa intresse för att bredda sig ytterligare inom den roll man redan har, exempelvis att bli vice team leader, vara ergonomiresurs, projektstöd eller ta andra stöd- eller tränarroller inom det egna ansvarsområdet.