Controller

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING UTAN TEKNISK INRIKTNING

Inom ekonomiavdelningen finns en roll som kallas controller. De som arbetar som controller har ansvar för varsin del av organisationen och kan liknas vid en lokal ekonomichef.

I arbetet ingår att sammanställa ekonomiska prognoser och att jämföra ekonomiskt utfall mot gällande budget. En controller medverkar också i investeringsbeslut och bidrar med sin kompetens inom ekonomiområdet.

 

Arbetet som controller kräver noggrannhet och god struktur. Man behöver också kunna argumentera och driva frågor i samverkan med andra yrkesroller i en ledningsgrupp. 

 

Vanligtvis har en controller någon form av ekonomisk utbildning på högskolenivå, alternativt en lång erfarenhet av arbete med ekonomi. Inom Scania Oskarshamn finns få andra utvecklingsvägar om man vill fortsätta inom det ekonomiska området. Däremot kan man gå vidare inom Scanias centrala ekonomifunktion och även inom inköp. Vill man stanna lokalt kan man välja att gå mot ledarskap i någon form eller mot logistik eller planering.