Roller inom verkstadsteknik

Utöver verkstadsroller i produktion så finns flera andra produktionsnära roller inom det verkstadstekniska området på Scania i Oskarshamn.

Gemensamt för dessa roller är att det underlättar att ha en teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet. Rollerna inom verkstadsteknik fungerar ofta som ett stöd till produktionen och arbetar med bland annat kvalitet, tekniska lösningar i produktion eller mätteknik.

 

Nedan ser du några av de vanligaste rollerna inom verkstadsteknik och krav på kompetens.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.