Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Procare

Maximerad tillgänglighet för prioriterade transporter

Varje del av din verksamhet spelar en roll. Men när det gäller att maximera produktivitet och tillgänglighet, undvika risken att förlora affärer och säkra nya kontrakt – då är dina fordons funktionssäkerhet den sanna kärnan i ditt kundlöfte. ProCare är vår mest avancerade nivå av tjänsteerbjudanden. Den ger maximal tillgänglighet och produktivitet – och säkerställer att löften kan ges med tillförsikt.

Datadrivna löften

Vår avancerade analytiska intelligens använder data som mottagits 24/7 från över 600 000 uppkopplade fordon globalt, i kombination med dina specifika fordonsdata, för att noggrant förutspå framtida mekaniska problem och innan de inträffar – och lösa dem.

Steget före

ProCare lägger automatiskt till nya identifierade underhålls- eller utbytesartiklar till dina kommande underhållstillfällen i fordonets serviceplan och skickar även automatiska aviseringar till din lokala verkstad. Detta innebär att de alltid har den senaste informationen om vilka delar eller komponenter som ska bytas ut så att de kan beställas före ditt planerade besök – vilket minimerar tiden som spenderas på verkstad. 

Digital tjänst med mänsklig touch

ProCare kombinerar avancerade algoritmer som behandlar stora mängder data med kontinuerlig dataövervakning dygnet runt. Men du har ändå alltid dina personliga kontakter på dina lokala verkstäder. Någon du känner och som känner dig och din verksamhet – istället för att se dig som ett anonymt chassinummer på en datorskärm. Så medan ProCare-algoritmerna fattar snabba och mycket exakta beslut, är din kontakt alltid involverad i planeringen av servicehändelserna där dessa beslut omsätts i handling.

Erbjudande per fordon

ProCare erbjuds per fordon. Det betyder att oavsett om du bara har en ordinarie rutt som är verksamhetskritisk för ditt företag, eller om halva din flotta gör just-in-time-leveranser, så ger ProCare högsta möjliga tillgänglighet för just de transporterna, och skalar i takt med dina behov oavsett storleken på ditt företag eller flotta.

Vill du veta mer om ProCare?

Upptäck alla fördelar med ProCare. Ladda ner vår broschyr för en närmare titt på vad vi har att erbjuda.

Vad som håller dig rullande

  • Alla data analyseras på centraliserade servrar – vilket ger mycket kraftfulla och komplexa beräkningar som möjliggör starkt tillgänglighetoptimerad service. 

  • Scania ProCare är under ständig utveckling – med mer intelligens för varje dag som går. 

  • De senaste uppdateringarna och förfiningarna av tjänsten och dess ständigt utökade komponenttäckning tillämpas automatiskt på alla kontrakterade fordon. 

  • Varje fordon analyseras med sina egna individuella beräkningar för att säkerställa att varje unik datapunkt inkluderas, och information om felkoder och avvikelser utvärderas dagligen.
  • Serviceplanen anpassar sig kontinuerligt till förändrade faktorer som körbeteende och driftegenskaper.

  • Avancerade slutsatser kan dras genom att kombinera insikter och spårning av trender från flera datakällor, såsom motorbelastning, vevtid, start/stoppfrekvens, batteristatus, drifttid, lastbilsspecifikation, v/min, omgivningstemperatur och ett stort antal sensorvärden.

  • Tjänsten täcker komponenter som är kritiska för din tillgänglighet i både drivlinan, efterbehandlingssystemet, bromsarna och andra säkerhetskomponenter – liksom hyttklimatet – för att hålla förarna fokuserade och friska.

Ett ProCare‑kundcase

ProCare säkrar pålitliga bränsleleveranser

Bränsletransportleverantören Qstar är en av kunderna som har valt Scania ProCare för att proaktivt förhindra stillestånd. Qstar har en flotta med egna lastbilar och använder även andra operatörer för transporter. Eftersom leveranserna sker över hela Sverige tillryggalägger lastbilarna enorma avstånd. Det rör sig om runt 200 000 – 250 000 kilometer årligen. Komfort och säkerhet är också av yttersta vikt för företaget, ett tänkesätt som uppmuntrar förarna att vara stolta över sina fordon och behandla lastbilarna därefter. 

 

"Vi tycker att ProCare är det bästa alternativet för att förhindra att våra lastbilar stannar. Om det skulle hända skulle vi betala för en förare som inte kör och en hyrbil från ett annat åkeri", säger Remi Skillingsås, transportchef på Qstar.

Lastbilarna som ingår i ProCare övervakas och utvärderas dagligen och komponenter med begränsad livslängd byts ut innan de kan orsaka krångel. Lastbilar med avancerade påbyggen eller uppdrag med snäva scheman och straffavgifter för sena leveranser torde vara de mest typiska kandidaterna för ProCare, där 100 procent planerad drifttid är kärnsyftet. Såsom transport av bränsle, som Qstar.

Förenklat arbete på den lokala verkstaden

För Scanias verkstad i Norrköping innebär ProCare att reparationer ersätts av proaktivt förhindrade stillestånd. Torbjörn Ericsons erfarenhet värderas högt och han har genom åren sett många akuta reparationer på grund av bristande långsiktig planering. Men idag kan flera byten av delar med begränsad livslängd göras vid de schemalagda servicetiderna på bara några timmar istället för att ta en hel dag.

 

"Dessa kunder är VIP för oss. Vi garanterar inte att fel inte kommer att inträffa, men vi gör vårt yttersta för att göra dem så få som möjligt och obenägna att orsaka akuta driftstopp", avslutar Eriksson.

Kontakta din lokala återförsäljare

Kontakta din auktoriserade återförsäljare för eventuella frågor angående ProCare. 

Ring oss
E-posta till oss
scania.dealerLocator.dealerpage.emailUsWorkshop
Visa återförsäljarens webbplats
ÖPPETTIDER
ACCEPTED CREDIT CARDS