Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Stöd för fordon

Kartuppdaterare för navigering
Radiohandböcker
Räddningsinformation

Uppgifter om Scaniafordonens konstruktion och system. Informationen är avsedd för räddningspersonal.

Information om bromsslitage

Med tiden slits alla bromsbelägg ut. Få information om referensbromskraft och hur du kontrollerar bromsarna.