Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

TAR DIN VERKSAMHET LÄNGRE

Fordonstransport

SMARTARE TRANSPORTER

Du arbetar i en bransch som kräver hög prestanda i alla avseenden – från bränsleeffektivitet till klimatpåverkan. Ansträngningarna för att uppfylla dessa krav hamnar ständigt i konflikt med de små marginalerna i den dagliga verksamheten. Den nya generationen lastbilar och tjänster från Scania ger smarta och kraftfulla lösningar för att öka dina intäkter.

Produktivitet

Total fordonseffektivitet

Tillgänglighet

Maximera tiden ute på vägarna

Bränsleeffektivitet

Spara mer, kör längre

Skräddarsydd för den viktigaste verksamheten av alla. Din.

Produktivitet
Tillgänglighet
Bränsleeffektivitet

Ta täten

Du drar ett tungt lass och pressen på dig blir knappast mindre. Du behöver optimera och anpassa din lastbil för att hålla konkurrenterna bakom dig. Alla val du gör, hur små de än kan verka, påverkar slutresultatet. Vi kan hjälpa dig att göra mesta möjliga av dina val.

Ligg lågt

Genom att bokstavligen ligga lågt skapar du utrymme för en större nyttolast. När du väljer ett lågt chassi, mindre däck och en lägre placerad bränsletank skapar du plats för mer last, vilket ökar din produktivitet. 

Anpassningsbara påbyggnader

BCI (Bodywork Communication Interface) är en styrenhet som kopplar ihop lastbilen med påbyggnaden och hjälper komponenterna att kommunicera. Det har en avgörande betydelse för programmeringen av både säkerhetsfunktioner och övriga funktioner vid användning av kraftuttag och andra påbyggnader. 

Scania Fleet Management

Scania Fleet Management är ett avancerat paket med tjänster som ansluter dina fordon och förare till kontoret. Du får tillgång till driftdata i realtid dygnet runt vilket hjälper dig att öka produktiviteten hos din fordonspark och din verksamhet. Du når alla tjänsterna via portalen och appen för Fleet Management och du kan kommunicera med förarna direkt via navigeringssystemet.

Din verksamhet hör hemma på vägen

I en bransch där varje minut påverkar slutresultatet har du inte råd att drabbas av stilleståndstid – lastbilen måste vara ute på vägarna. Vi hjälper dig att maximera din tillgänglighet och finns nära till hands om något skulle hända. Här är några av de tjänster som hjälper till att hålla dig i rörelse.

Elektricitet

Strömavbrott kan vara mycket frustrerande, framförallt om du har investerat i en lastbil som är berömd för sin kvalitet och robusthet. Genom att välja vår nya 150 A-generator blir laddningsströmmen högre än belastningen även vid tomgång. Det ger dig dessutom möjlighet att välja ett system med dubbla batterier med separata startbatterier, så att du alltid kan vara säker på att kunna starta ditt fordon. 

Fjärrdiagnostik

Om ett oplanerat stopp inträffar kan vi göra en fjärrdiagnos av fordonet och ge föraren omedelbara instruktioner om vad som bör göras, till exempel dirigera föraren till närmaste verkstad eller be föraren att stanna kvar och invänta hjälp från Scania Assistance. Med hjälp av data från fordonet kan vi förbereda alla nödvändiga reservdelar inför fordonets ankomst, vilket gör stilleståndstiden kortare. 

Scania Fleet Care

Scania Fleet Care tar hand om hela din fordonspark, oavsett märke och ålder, och ser till att varje fordon håller högsta möjliga prestanda. Din personliga vagnparksadministratör planerar in avbrotten för underhåll så att de stör din verksamhet så lite som möjligt. Våra expertanalytiker spårar data från din verksamhet och verkstaden för att hjälpa dig hantera grundorsakerna till oplanerade stopp och förbättra fordonsparkens tillgänglighet.

Ren ekonomi

Som du vet kan sänkta bränslekostnader ge en hel del kostnadsbesparingar. Nedan hittar du exempel på några sätt att uppnå detta. Dina val resulterar automatiskt i en rad viktiga miljövinster – för om du sänker bränslekostnaderna sänks även utsläppsnivåerna, vilket gynnar oss alla.

Aerodynamik

Den nya generationen Scaniafordon har förbättrade tak- och sidoluftriktare och den förbättrade designen av hyttens framsida minskar luftmotståndet. Det här är bara ett exempel på de aerodynamiska förbättringar som ger den nya generationen bättre bränsleekonomi.

Förbättrade motorer

Våra motorer är redan kända för sin bränsleeffektivitet. Nu har de blivit ännu bättre, med uppdaterade kylare, insprutare och förbränningskammare. Den nya bakaxelutväxlingen på 2,35 sänker dessutom bränsleförbrukningen genom att motorvarvtalet reduceras. 

Aktiv framförhållning

Genom att kombinera Opticruise med Scania Active Prediction kan du spara ännu mer bränsle – tack vare den GPS-baserade framförhållningen av vägens topografi. Detta justerar marschhastigheten inför en uppförs- eller nedförsbacke. Systemet har visat sig kunna spara upp till två procent bränsle med mindre än två minuters längre körtid under en hel dag.

Fakta och siffror

VÄRDET MED EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING ÄR UPPENBAR.

ETT VÄRDE SOM STRÄCKER SIG BORTOM DEN URSPRUNGLIGA PRISLAPPEN

Det handlar om hur ditt företag mår i det långa loppet och vad du har tjänat vid resans slut. Din lokala Scaniaåterförsäljare kan berätta mer om hur detta värde passar in i din verksamhet. Här följer några exempel på vad de kan tänkas visa dig:

Produktivitet
Tillgänglighet
Bränsleeffektivitet

I transportbranschen likställs ofta produktivitet med nyttolast. Eftersom branschen oftast betalar per transporterat fordon är det inte totalvikten som är intressant utan det totala antalet fordon som ryms på din trailer. En nära kommunikation med både påbyggaren och Scania redan från början är det säkraste sättet att försäkra dig om att få högsta möjliga kapacitet.

 • Årlig körsträcka: 120 000 km
 • Ett extra fordon: 0,271 €/km
 • Utnyttjande: 50 %
 • Ökad intäkt per fordon: 120 000 × 50 % × 0,271 € = 16 260 €/år

För lite underhåll kan orsaka oväntade och kostsamma stopp medan för mycket underhåll orsakar produktivitetsförluster. Blandade rutter och varierande laster har tidigare gjort det svårt att förutse den idealiska tidpunkten för service. Scania Underhåll med flexibla planer hjälper dig att hitta de perfekta intervallen för service av ditt fordon.

Vi analyserar löpande dina fordonsdata, vilket gör att vi kan identifiera och reagera på dina servicebehov innan något inträffar. Det gör att vi kan minska din servicetid med upp till 20 procent.

 • Antalet servicedagar under ett treårskontrakt: 10
 • Antalet servicedagar vid användning av Scania Underhåll med flexibla planer: 8
 • Genomsnittlig intäktsförlust per dag: 700 €
 • Besparingar på underhåll: 1 400 €

Som vi redan visat, erbjuder vi ett omfattande stöd för att hjälpa dig att minska dina bränslekostnader. Enbart användningen av Opticruise och aktiv framhållning sänker normalt bränsleförbrukningen med 2–3 procent.

En omvandling av dessa procentvärden till verkliga siffror skulle kunna ge följande resultat:

 • Genomsnittlig bränsleförbrukning: 33 l/100 km
 • Årlig körsträcka: 120 000 km
 • Genomsnittskostnad för diesel: 1 €/l
 • Bränslekostnad per fordon och år: 39 600 €
 • 3 % minskning av bränsleförbrukningen: -1 200 €

Konfigurera din lastbil

Med många valmöjligheter och ett stort urval av modulkonfigurationer kan du skräddarsy en lastbil som passar just din verksamhet. Göra den till en Scania.

Konfigurera din lastbil
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare