Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Brand och livräddning

Arbetsmiljö på väg

Ju fler desto bättre

Medan vissa föredrar att ha sina fordon för sig själva finns det andra verksamheter som kräver en mindre besättning ombord. ”Ju fler desto bättre” är ett uttryck som stämmer bra in på nya Scania CrewCab, som är byggd helt i galvaniserat stål och som ger extra hög säkerhet.

Tillgänglighet

Maximera tiden ute på vägarna

Säkerhet och trygghet

Undvik olyckor och förhindra skador

Miljöprestanda

Miljömedvetenheten ökar

Tillgänglighet

Pålitlighet och driftsäkerhet är A och O för alla utryckningsfordon. Scania nya CrewCab är ett resultat av många års utvecklingsarbete med högkvalitativa och tillförlitliga lastbilar. I kombination med våra flexibla underhållsplaner som ser till att varje enskild lastbil får exakt rätt underhåll vid rätt tidpunkt, hjälper detta dig att minska antalet oplanerade driftstopp.

Säkerhet och trygghet

Utryckningsfordon och brandbilar måste kunna transportera både personal och utrustning snabbt och säkert. Utryckningspersonalens säkerhet och välbefinnande hade högsta prioritet vid utvecklingen av nya Scania CrewCab. Hela besättningen skyddas av fyra gardinkrockkuddar för vältolyckor. Och lanseringen av City Safe Window har gett förarna bättre förutsättningar att upptäcka fotgängare och cyklister nära fordonet.

Miljöprestanda

Miljömedvetenheten ökar i hela världen. Städer fokuserar på miljöfrågor och hårda krav införs i fråga om koldioxid-, partikel- och bullerutsläpp. Dessutom ökar efterfrågan på förnybara bränslen, hybrider och elektriska lösningar.

Skräddarsydd för den viktigaste verksamheten av alla. Din.

I likhet med våra kunder inom brandsläckningsområdet lämpar vi inget om slumpen. I konstruktionen av den nya generationen stadsfordon har vi vänt på varje sten och undersökt alla möjligheter. Resultatet är mer kraftfulla och pålitliga fordon än någonsin.

Släckbil

Släckbilen är ett insatsfordon vars främsta syfte bland annat är att köra brandmän till en olycksplats samt leverera vatten och annan nödvändig utrustning.

Vatten-/skumvagnar

En vatten-/skumvagn är ett specialfordon som är konstruerad för att transportera vatten från en vattendepå till en brandplats. Oftast används de till den första snabba insatsen eller så kör de på olje- och kemifabriker eller kraftverk.

Maskinstegar och luftplattformar

De flesta brandförsvarsenheter behöver komplettera sina fordonsparker med en maskinstege eller luftplattform med en arbetshöjd på upp till cirka 40 meter och ibland behövs en arbetshöjd på ända upp till 100 meter.

Kombinationsfordon

I vissa fall finns det ett behov av ett fordon som är så flexibelt att det kan lämna olycksplatsen och återvända snabbt, som vatten-/skumtanker eller till och med fullt utrustad ambulans. Det är kroklyftsflexibilitet.

Industriella brandbilar

Industribrandbilar lämpar sig för mycket specialiserade användningsområden och används vid raffinaderier eller inom den petrokemiska industrin.

Servicelösningar

Scania hjälper dig att säkerställa hög prestanda med ett brett utbud av tjänster skräddarsydda för just din verksamhet. Oavsett vad som kan förbättra din lönsamhet hittar du en lösning från Scania som hjälper dig göra detta – från finansiering och konnektivitet till förarutbildning och verkstadstjänster.

Konfigurera din lastbil

Med många valmöjligheter och ett stort urval av modulkonfigurationer kan du skräddarsy en lastbil som passar just din verksamhet. Göra den till en Scania.

Konfigurera din lastbil
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare