Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Reparationer och underhåll

SCANIAOLJOR –<br/>UTVECKLADE FÖR ATT LEVERERA

Alla Scaniaoljor är utvecklade för att ge maximala prestanda när det gäller skydd, bränsleekonomi och miljöpåverkan. Vår senaste generation LDF-4-olja tar denna prestanda till en helt ny nivå genom att minska bränsleförbrukningen avsevärt jämfört med användningen av LDF-3 10W-40 och fördubbla bytesintervallet för partikelfiltret.

Scania oil range - the best oil for your engine

 

VÄLJ DEN PERFEKTA OLJAN
FÖR DIN SCANIAMOTORSCANIAOLJA E7 15W-40

 • Scanias E7-olja är utvecklad för de marknader som kräver olja av ACEA E7-kvalitet. Scanias E7-olja uppfyller Scanias minimikrav för oljor.
 • Den här oljan byts enligt normala bytesintervall.
 • Passar både radmotorer och V8-motorer.
 • Passar inte motorer med system för efterbehandling av avgaser.
   

SCANIAOLJA BEO-2

 • Scanias BEO-2-olja är särskilt utvecklad för Scanias ED95-bioetanolmotor.
 • Den möjliggör förlängda oljebytesintervall och har överlägsen prestanda när det gäller att ge motorn en lång livslängd.
   

SCANIAOLJA LDF-3 10W-40

 • Scaniaoljan LDF-3 10W-40 är utvecklad för att ge Scanias Euro V-motorer (eller äldre) bästa möjliga totala driftekonomi. Den passar även Scanias Euro VI-motorer med system för efterbehandling av avgaser.
 • Möjliggör utökade oljebytesintervall.
 • Passar både radmotorer och V8-motorer.
 • Passar lika bra för användning med bränsle av låg kvalitet (högt svavelinnehåll).
   

SCANIAOLJA LDF-4

 • Scaniaoljan LDF-4 är utvecklad för att ge Scanias Euro VI-motorer bästa möjliga totala driftekonomi.
 • Passar CNG- och LNG-motorer.
 • Möjliggör utökade oljebytesintervall.
 • Möjliggör utökade bytesintervall för partikelfilter (dubbelt så långa intervall jämfört med användning av Scaniaoljan LDF-3).
 • Scania LDF-4 är en lågviskös olja som minskar bränsleförbrukningen, sänker bränslekostnaderna och ditt miljöavtryck.
 • Får endast användas med bränsle av hög kvalitet (max. 10 ppm svavelhalt).

Information om Scanias oljor

Scaniaolja E7 15W-40 Scaniaolja BEO-2 Scaniaolja LDF-3 10W-40 Scaniaolja LDF-4
Euro I
JA
E/T
JA
JA
Euro II
JA
E/T
JA
JA
Euro III
JA
E/T
JA
JA
Euro IV
JA
E/T
JA
JA
Euro V
JA
E/T
JA
JA
Euro VI
NEJ
E/T
JA
JA
ED95-bioetanolmotor
NEJ
JA
NEJ
NEJ
Temperaturintervall
-15 till +30 °C
-25 till +30 °C
-25 till +30 °C
-30 till +30 °C
Bytesintervall
NORMALT
UTÖKAT
UTÖKAT
UTÖKAT
Bränslebesparing
-
-
>1 % jämfört med E7
JA
Visste du att
 • Scania som enda tillverkare genomför mycket omfattande fälttester av alla sina oljeblandningar i företagets egna motorer.

 • Varje Scaniaolja är unik, och varje oljeblandning är utvecklad för en särskild motorfamilj.

 • Scaniaoljorna minimerar olje- och bränsleförbrukningen samt påverkan på avgasefterbehandlingen.

 • Scaniaoljornas specifikationer baseras på de ACEA E9-specifikationer som de europeiska biltillverkarnas förbund (ACEA, www.acea.be) har tagit fram för tungt klassade dieselmotorer som uppfyller utsläppskraven Euro 1 till Euro 6.

 • De passar motorer med eller utan partikelfilter och de flesta motorer som är utrustade med system för SCR NOx-reduktion.

 • LDF står för teststandarden Long Drain Field, vilket innebär att vi har testat oljorna och motorerna i 155 000 km, i stället för 60 000 km, innan vi har tömt motorerna på olja och undersökt motordelarna.

 • Bytesintervallet för partikelfiltret (DPF) fördubblas nästan vid användning av Scania LDF-4.
UNDERPRESTERANDE OLJOR GER UNDERPRESTERANDE FORDON
 • Ökad oljeförbrukning.

 • Ökat slitage på lyftare och rullar.

 • Ökad risk för oljeförsurning som kan ge upphov till korrosion på mjuka metaller och avlagringar på kolvarna.

 • Ökad risk för uppkomst av oljeslam som kan blockera filter och till och med motorns oljekanaler.

 • Försämrad smörjning vid kallstarter, vilket ökar slitaget på motorn.

 • Högre bränsleförbrukning vid användning av olja med fel viskositet.