Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Power solutions

Specifikationer

Kraft i arbetet

välj din marinmotor

Scanias marinmotorplattform är ett komplett program med suveräna 9-, 13- och 16-liters motorer. Dessa motorer kan användas för både framdrivning och som hjälpmotorer. Det finns en marinmotorlösning från Scania för dina behov, oavsett om du behöver driva snabba patrullbåtar eller frakta tunga pråmar uppströms.

Motorspecifikationer

Typ Klass KW (HK) V/MIN Utsläppsnivåer
DI09 070M
ICFN
184 (250)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 070M
ICFN
221 (300)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 070M
ICFN
257 (350)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 070M
ICFN
162 (220)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 072M
IFN
221 (300)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 072M
IFN
257 (350)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 072M
IFN
294 (400)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 070M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 070M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 070M
ICFN
368 (500)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 070M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 071M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 071M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 071M
ICFN
368 (500)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 072M
IFN
441 (600)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 072M
Patrullbåt lång
478 (650)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 073M
IFN
331 (450)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 073M
IFN
368 (500)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 073M
IFN
405 (550)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 077M
Patrullbåt lång
515 (700)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 077M
Patrullbåt kort
551 (750)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 078M
IFN
331 (450)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 078M
IFN
368 (500)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 078M
IFN
405 (550)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 080M
ICFN
162 (220)
1800
IMO Tier II
DI13 080M
ICFN
184 (250)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 080M
ICFN
221 (300)
1600
IMO Tier II
DI13 080M
ICFN
221 (300)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 080M
ICFN
249 (338)
1800
IMO Tier II
DI13 080M
ICFN
257 (350)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 080M
ICFN
294 (400)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 081M
ICFN
162 (220)
1800
IMO Tier II
DI13 081M
ICFN
331 (450)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 081M
ICFN
368 (500)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI13 082M
IFN
368 (500)
2100
USA Tier 3
DI13 082M
IFN
331 (450)
2100
USA Tier 3
DI13 083M
IFN
405 (550)
2100
USA Tier 3
DI13 083M
IFN
441 (600)
2100
USA Tier 3
DI13 085M
Patrullbåt lång
478 (650)
2300
USA Tier 3
DI13 086M
Patrullbåt lång
441 (600)
2300
USA Tier 3
DI13 086M
Patrullbåt kort
496 (675)
2300
USA Tier 3
DI16 070M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 070M
ICFN
460 (625)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 070M
ICFN
515 (700)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 070M
ICFN
552 (750)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 071M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 071M
ICFN
460 (625)
1800
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 072M
IFN
478 (650)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 072M
IFN
515 (700)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 072M
IFN
552 (750)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 072M
Patrullbåt lång
588 (800)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 072M
IFN
588 (800)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 072M
Patrullbåt lång
625 (850)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 072M
Patrullbåt kort
662 (900)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 072M
Patrullbåt lång
662 (900)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 076M
IFN
662 (900)
2300
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 076M
Patrullbåt lång
736 (1000)
2300
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 076M
Patrullbåt lång
809 (1100)
2300
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 076M
Patrullbåt kort
846 (1150)
2300
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 077M
Patrullbåt lång
662 (900)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 077M
Patrullbåt kort
736 (1000)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 079M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 079M
ICFN
460 (625)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 079M
ICFN
515 (700)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 079M
ICFN
552 (750)
1800
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 080M
ICFN
221 (300)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
257 (350)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier II
DI16 080M
ICFN
405 (550)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI16 080M
ICFN
460 (625)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI16 080M
ICFN
515 (700)
1800
USA Tier 3, IMO Tier II, CCNR II
DI16 081M
IFN
477 (650)
2100
USA Tier 3
DI16 081M
IFN
515 (700)
2100
USA Tier 3
DI16 082M
IFN
588 (800)
2100
USA Tier 3
DI16 083M
Patrullbåt lång
588 (800)
2300
USA Tier 3
DI13 092M
ICFN
257 (350)
1800
IMO Tier III/EU steg IIIA
DI13 092M
ICFN
294 (400)
1800
IMO Tier III/EU steg IIIA
DI13 092M
ICFN
331 (450)
1800
IMO Tier III/EU steg IIIA
DI13 092M
ICFN
368 (500)
1800
IMO Tier III/EU steg IIIA
DI13 092M
ICFN
405 (550)
1800
IMO Tier III/EU steg IIIA
DI16 077M
IFN
662 (900)
2300
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 087M
IFN
478 (650)
2100
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 087M
IFN
515 (700)
2100
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 087M
Patrullbåt lång
515 (700)
2300
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 087M
Patrullbåt lång
552 (751)
2300
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 087M
Patrullbåt lång
588 (800)
2300
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 088M
IFN
478 (650)
2100
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 088M
Patrullbåt lång
515 (700)
2300
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 088M
Patrullbåt lång
552 (750)
2300
USA Tier 3, IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 076M
IFN
515 (700)
2100
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 076M
Patrullbåt lång
607 (825)
2300
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 076M
Patrullbåt kort
643 (875)
2300
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI13 073M
IFN
280 (380)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 078M
IFN
280 (380)
2100
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 094M
Fritidsbåt
515 (700)
2300
EU RCD steg II, USA Tier 3
DI13 094M
Fritidsbåt
552 (750)
2300
EU RCD steg II, USA Tier 3
DI13 094M
Fritidsbåt
588 (800)
2300
EU RCD steg II, USA Tier 3

Motorspecifikationer

Typ Klass kW 1 500 v/min kW 1 800 v/min Utsläppsnivåer
DI09 074M
PRP
199
199
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 074M
PRP
217
217
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 074M
PRP
269
269
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 074M
PRP
269
323
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 074M
PRP
217
217
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 074M
PRP
269
269
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 074M
PRP
269
323
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI09 074M
PRP
285
285
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 074M
PRP
323
323
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 074M
PRP
323
376
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 074M
PRP
376
426
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 074M
PRP
426
426
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
285
285
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
323
323
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
323
376
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
376
426
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
426
426
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
323
374
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
374
426
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 075M
PRP
426
426
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI13 084M
PRP
269
USA Tier 3
DI13 084M
PRP
323
USA Tier 3
DI13 084M
PRP
376
USA Tier 3
DI13 084M
PRP
426
USA Tier 3
DI16 074M
PRP
430
468
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 074M
PRP
450
511
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 074M
PRP
480
553
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 074M
PRP
511
596
IMO Tier II, USA Tier 2, EU steg IIIA
DI16 075M
PRP
430
468
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 075M
PRP
450
511
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 075M
PRP
480
553
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 075M
PRP
511
596
IMO Tier II/EU steg IIIA
DI16 091M
PRP
511
596
IMO Tier II, EU steg IIIA
DI16 084M
PRP
468
USA Tier 3
DI16 090M
PRP
430
468
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
450
511
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
480
553
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
511
596
IMO Tier II
DI16 090M
PRP
535
640
IMO Tier II
DI13 091M
PRP
269
285
IMO Tier III/IMO Tier II
DI13 091M
PRP
285
323
IMO Tier III/IMO Tier II
DI13 091M
PRP
323
374
IMO Tier III/IMO Tier II
DI13 091M
PRP
374
426
IMO Tier III/IMO Tier II
DI13 091M
PRP
426
426
IMO Tier III/IMO Tier II
DI16 091M
PRP
430
468
IMO Tier III/IMO Tier II
DI16 091M
PRP
450
511
IMO Tier III/IMO Tier II
DI16 091M
PRP
480
553
IMO Tier III/IMO Tier II
DI16 091M
PRP
480
596
IMO Tier III/IMO Tier II
DI13 089M
PRP
191
201
CCNR II
DI13 089M
PRP
222
234
CCNR II
DI13 089M
PRP
254
267
CCNR II
DI13 089M
PRP
286
301
CCNR II
DI13 089M
PRP
318
335
CCNR II
DI16 094M
PRP
445
468
CCNR II

Handbok

Innehåller information om första uppstart, drift och bränslekrav, underhållsanvisningar och tekniska data.

Visa instruktionsboken
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare