Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania Eco -coaching

Scania erbjuder ett träningsprogram vars målsättning är att genom ändrat körsätt uppnå hållbara bränsle- och kostnadsinbesparingar. Träningsprogrammet för yrkesförare består av intensivfaser under ett år. Efter detta kan man fortsätta med Scanias Eco-träning mot en systematisk förändring och mot en bättre lönsamhet för affärsverksamheten.

Det lättaste sättet att lätta på kostnadstrycket är att fokusera på bränsleinbesparing. Med hjälp av Scaniaträningen kan du som proffs även påverka dina försäkrings- och servicekostnader. Andra kostnadsposter är svårare att påverka på kort sikt.

Träningsprogrammets målsättning är att göra erfarna yrkesförare till experter inom tung trafik och vägvisare inom sin egen bransch. Träningsprogrammet erbjuder förarna verktyg för att långsiktigt utveckla sin egen yrkeskunnighet.

Träningsprogrammet fäster uppmärksamhet vid de möjligheter - men också de krav - den nuvarande tekniken erbjuder förarna. Förutom bränsleinbesparingar utvecklas säkerheten, körbarheten och miljöaspekterna i körsättet.

Tillsammans med Scanias experter kan du klarlägga  inbesparingspotentialen för din fordonsflotta.