Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Åtgärd

HJÄLPER DIG FÖRVANDLA INSIKTER TILL VÄRDE

Om du har tillgång till pålitliga insikter finns det en hel del du själv kan göra för att effektivisera din verksamhet. Det finns dock grundläggande aspekter där vi kan försäkra dig att vi kan hjälpa dig att skapa ett mycket högre affärsvärde med hjälp av dessa insikter. Våra kunskaper och vår erfarenhet baseras inte bara på över ett århundrade av transport- och logistikverksamhet. De baseras dessutom på verkliga fordonsdata från hundratals miljoner körtimmar. Kombinationen av dessa erfarenheter har gett oss unika kvalifikationer som gör att vi kan hjälpa dig optimera din verksamhet.  Vi kan faktiskt till och med hjälpa dina allra bästa förare att optimera användningen av dina Scaniafordon för att maximera bränsleeffektiviteten, minska slitaget och underhållsbehoven och se till att alla dina Scaniafordon utnyttjas maximalt i din verksamhet. Både på kort och lång sikt. 

 

Åtgärdstjänster

Förarutbildning

PER FÖRARE, PER TILLFÄLLE

En masterclass som går steget längre än att lära ut körkunskaper – den handlar snarare om hur du utnyttjar dina Scaniafordon maximalt i din verksamhet och på dina rutter. Den passar lika bra för dig som kör en tung timmerbil eller en buss full med jobbpendlare.

Våra certifierade förarutbildare använder sig av de senaste coachnings- och utbildningsmetoderna, vilket resulterar i en genomsnittlig bränslebesparing på tio procent baserat på data från över 50 000 utbildade förare. 

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

– Skräddarsydda utbildningar för din verksamhet och dina specifika transporttyper
– Omfattande bränslebesparingar
– Minskade utsläpp
– Ökad trafiksäkerhet
– Minskat däck- och drivlineslitage
– Minskade service- och underhållsbehov

Förarcoachning

PERIODISKA, ENLIGT AVTAL

Vi har mycket stora mängder empiriska data som visar att periodiska uppföljningar är nödvändiga för att inte vissa körvanor som är kontraproduktiva när det gäller maximering av effektiviteten ska utvecklas eller återkomma med tiden. Förarcoachningen ger oss en möjlighet att hålla ett öga på dina förares prestationer, genomföra periodiska kontroller och coachningssessioner om och när vi upptäcker negativa trender. Vårt flexibla coachningsprogram gör det möjligt att anpassa mängden coachning för varje förare. Det är inte heller fel om mängden coachning visar sig bli stor eftersom det betyder att du kan göra stora effektivitetsvinster som kan förvandlas till affärsvärde.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

– Behovsbaserade coachningar och uppföljningar
– Flexibelt och skräddarsytt uppföljningsschema
– Coachning via telefon, e-post eller videosamtal
– Behåller effektiviteten på lång sikt
– Ökat självförtroende och minskad stress bland förarna
– Identifierar möjliga fel innan de hinner påverka ditt resultat
– En investering i både dina förare och fordon

Flexibelt <br/>underhåll

PER FORDON, MÅNADSABONNEMANG

Den exakta kunskapen om hur dina fordon har körts, hur de presterar och möjligheten att utnyttja fordonens alla smarta sensorer utgör den bästa grunden för att avgöra när du behöver börja planera underhållet av varje fordon. Det här är ett mycket bättre alternativ än att utföra service och underhåll efter fasta tidsperioder eller körsträckor. Flexibelt underhåll som baseras på dina individuella fordonsdata gör att vi kan hjälpa dig att undvika fel och minimera din stilleståndstid.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

– Ligg steget före genom att få ökade insikter om vilka fordon som kommer att behöva service, när och hur länge de behöver besöka verkstaden
– Schemalägg service och underhåll under planerad stilleståndstid
– Dela upp service- och underhållsbehoven på flera tillfällen för att utnyttja tillgänglig stilleståndstid i stället för att skapa ny stilleståndstid
– Service och underhåll när du behöver det, där du behöver det

Få mer information om hur du kan säkra tillgängligheten

FLEET CARE

PER FORDON, MÅNADSABONNEMANG

En väl underhållen fordonspark som körs på ett konsekvent och effektivt sätt utgör grunden för både tillgänglighet och övergripande lönsamhet. Vi tar hand om hela fordonsparken, oavsett märke och ålder, och ser till att varje fordon har högsta möjliga prestanda. Du får en egen fordonsparksansvarig som ansvarar för koordinering och serviceplanering, och genomför prestandaanalyser med hjälp av både verkstadsdata och aktuella fordonsdata för att identifiera och förhindra driftstörningar som kan orsaka oplanerade stopp. Hela vägen upp till full täckning för reparationer, inklusive slitage, och samordning av fullserviceschema och lagstadgade tester.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

– Du får en helhetsöversikt och vetskapen om att hela din fordonspark stöder ditt företag och din verksamhet
– Märkesoberoende
– Tillgänglig för både nya och äldre fordon
– Ger dig mer tid att fokusera på verksamheten

Utforska vårt erbjudande för hantering av din fordonspark
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare