Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

FLEET MANAGEMENT

DATA ATT LITA PÅ

De data som samlas in i Scanialastbilarna ger värdefull inblick i körstilar, produktivitet och ekonomi. Den här graden av spårning och diagnostik kan ge viktiga fördelar såsom högre fordonstillgänglighet, bättre säkerhet och lägre driftkostnader.

Växling

En korrekt och effektiv användning av växlar är avgörande för bränsleekonomin, säkerheten och prestandan och kan också förbättra körstilar och minska risker och kostnader.

Bromsning

Genom att spåra förarnas bromsbeteende är det möjligt att lära ut körvanor som förbättrar säkerheten, minskar slitaget på förnybara delar och ökar produktiviteten.

Hastighetskontroll

Att hålla en konstant hastighet kan förbättra bränsleekonomin och minska underhållskostnaderna avsevärt. Med Scanias smarta datainsamling går detta snabbt och enkelt

SPARA BRÄNSLE

Redan vid små justeringar av en erfaren förares körvanor är bränslebesparingar på upp till 10 procent möjliga. Med Scanias telemetrisystem kan förarna göra just detta.

STEGET FÖRE

Om man håller ett öga på koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning är det enkelt att förutse problem i ett tidigt stadium och tillgodose alla oförutsedda behov av reparationer och service.

FÖLJ VARJE LASTBIL

Om man jämför ett brett urval av körparametrar och prestanda i hela fordonsparken är det enkelt att upptäcka var den behöver effektiviseras.

HÅLL KOLL UNDER FÄRDEN

I vår app* finns samma funktioner som på portalen Fleet Management Services. Hitta förändringar innan de blir till problem – prova demoversionen nu.

* Scania arbetar aktivt med produktutveckling och produktförbättring. Därför förbehåller sig företaget rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Till följd av nationella lagar eller EU-lagstiftning kan det också hända att vissa produkter och tjänster inte finns att tillgå på alla lokala marknader. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information.
Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare