Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Bussar och turistbussar

DINA PASSAGERARE

VARJE RESA RÄKNAS

DET SMARTA VALET

Nöjda passagerare resulterar i att fler människor väljer kollektiva transportmedel och använder privata transporttjänster. Vare sig det gäller daglig pendling eller semesterresor utgör varje resa med en Scaniabuss en möjlighet till ökad mobilitet, sänkta utsläpp och en bättre vardag.

11 000

anslutna Scaniabussar och Scaniaturistbussar i världen (en ökning på över 600 % på två år).

30 000

passagerare per månad transporteras av det brasilianska bussföretaget Nossa Senhora de Penha.

Scania bidrar till att öka rörligheten

Se hur man med hjälp av Scania Bus Systems lyckas transportera 350 000 passagerare per dag genom trafikstockningarna i Jakarta.

SÄKERT OCH TRYGGT

Med avancerade säkerhetssystem som bromsning och elektroniska stabilitetssensorer garanterar Scanias smarta och hållbara bussar och turistbussar säkra och bekväma resor.

ATTRAKTIVT ALTERNATIV

Vi förstår vad passagerarna vill ha i kollektivtrafiken – från enkel påstigning och breda dörrar till luftkonditionering, stora fönster och förstklassig inredning. På det stora hela ett attraktivt alternativ till personbilar.

EFFEKTIVT OCH MILJÖVÄNLIGT

Scanias flexibla bussprogram är idealisk för båda korta körningar och längre resor. Våra bussar kombinerar fantastiska köregenskaper i stadsmiljöer med hög passagerarkomfort och hållbara alternativa bränslen.