Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Bussar och turistbussar

HÅLLBARHET

RES MER

HÅLLBARA LÖSNINGAR

Våra bussar och turistbussar är kända för sin enastående driftekonomi och hållbarhet. I kombination med Bus Systems från Scania blir kollektivtrafiken ett attraktivt alternativ, som transporterar fler människor och minskar utsläppen.

90 %

Väntad koldioxidreduktion vid byte till bioetanol.

En Scania

En tvåledsbuss på 28 meter tar bort 135 bilar, med två passagerare vardera, från vägarna.

DRIVS AV HÅLLBARHET

SMARTARE TRANSPORTER

Bus Systems från Scania förbättrar livskvaliteten i städerna och på vägarna genom att tillhandahålla effektivare kollektivtrafiklösningar. Scanias transportledningssystem och uppkopplade tjänster stöder också planeringen av smartare lösningar.

ALTERNATIVA DRIVMEDEL

Scania har ett unikt biobränsleerbjudande som inkluderar samtliga tre tillgängliga biobränslen – biogas, bioetanol och biodiesel – vilket resulterar i 90 procent lägre koldioxidutsläpp.

MINDRE UTSLÄPP

Scanias Euro 6-motorer minskar utsläppen och ökar prestandan på ett ekonomiskt sätt. Dessutom kan våra hybridfordon sänka koldioxidutsläppen med upp till 70 procent.