Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Bussar och turistbussar

Scania Citywide

Batteridrivet elfordon

För en bättre stad

Scanias batteridrivna elbussar är designade för att möjliggöra den hållbara och effektiva mobilitet som krävs i både dagens och morgondagens moderna städer. De är anslutna, utrustade med en mängd olika säkerhetssystem och säkerhetsfunktioner, mycket tysta och helt avgasfria. Resan mot bättre stadsmiljöer startar med den helelektriska Scania Citywide.

En buss för effektiva verksamheter

Batteridrivna elbussar och transportsystemen där de används måste anpassas i betydligt större omfattning än bussar med konventionella drivlinor. Det handlar inte bara om att en mycket mer noggrann planering av verksamheten måste göras. De fordon som används i systemet måste specificeras och hanteras på ett mycket mer omfattande sätt med avseende på verksamhetens krav och dessutom ha en batterikonfiguration som är anpassad till den valda infrastrukturen för laddning. Den helelektriska Scania Citywide kan hållplatsladdas och passar därför perfekt för verksamheter med krav på hög passagerarkapacitet och maximerad tillgänglighet.

PASSAGERARKAPACITET – bussar med hög passagerarkapacitet kan skapa mer effektiva kollektivtrafiksystem, men även bidra till att sänka kostnaderna genom att minimera de totala investeringarna i fordonsparker. Scania Citywide ger operatörerna möjlighet att utnyttja dessa förmåner genom att erbjuda en teknisk kapacitet på upp till 105 passagerare. Detta blir möjligt tack vare höga tillåtna axeltryck, lägre chassi- och karossvikter, anpassade interiöralternativ samt användning av mindre batteripaket.

HÖG TILLGÄNGLIGHET – minskade stilleståndstider och högre utnyttjandegrader är de viktigaste faktorerna för att skapa en kostnadseffektiv kollektivtrafik. En snabb hållplatsladdning och en batterikapacitet som är tillräcklig för att täcka nästan alla innerstadsrutter gör det möjligt att hålla den helelektriska Scania Citywide rullande dygnet runt. Bussarna är dessutom designade för att vara enkla att både serva och rengöra, vilket gör att de inte behöver tillbringa mer tid än nödvändigt vid depån.

En buss för människor

För bekväma och avkopplande resor

Scania Citywide är designad för att öka kollektivtrafikens dragningskraft. Den har en ljus och rymlig interiör som dessutom är enkel att underhålla och hålla ren. Dessa faktorer skapar, i kombination med de minimala ljudnivåerna, den bekväma fjädringen, det driftsäkra och effektiva klimatsystemet och de inbyggda säkerhetssystemen och säkerhetsfunktionerna, en positiv passagerarupplevelse.

En fantastisk arbetsplats

Scania Citywide har en förstklassig förarplats. Designarbetet fokuserade på att skapa den bästa tänkbara arbetsmiljön för yrkesförare, med inriktning på ergonomi och åtkomlighet, säkerhet och uppsikt över fordonets omgivningar, övergripande kvalitetskänsla, förvaringsutrymmen och klimatreglering. Dessa faktorer skapar, i kombination med system och funktioner som ger utmärkta köregenskaper och en utmärkt väghållning, en arbetsplats som ger nöjda och stolta förare.

”Elbussarna fungerar faktiskt bättre än våra välskötta dieselbussar.”

Håkan Olofsson

Trafikplanerare och systemoperatör, Vy Buss AB

Specifikationer

 

Längd: 
12,1 m

Bredd: 
2,55 m

Höjd: 
3,3 m

Teknisk passagerarkapacitet: 
> 100

Hjulkonfiguration: 
4x2

Dörrkonfiguration: 
2-2-2

Drivlina: 
Elektrisk permanentmagnetmotor med oljespraykylning.

~300 kW, 2 100 Nm (toppvärde)

~250 kW, 1 300 Nm (kontinuerligt)

Tvåväxlad växellåda för optimerad energiförbrukning

Växlar upp vid 37 km/h

Batterier: 
8 litiumjonbatterier, ~250 kWh, 650 V

Laddningsalternativ: 
Hållplats- eller depåladdning.

Laddningssystem vid hållplatser:

Inverterad eller takmonterterad pantograf, upp till 300 kW, likströmsladdning

Laddningssystem vid depåer:

CCS typ 2-kontakt för upp till 150 kW DC, 22 kW växelströmsladdning enligt CCS typ 2 Mode 2-standarden (400 V, 32 A)

Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare