Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

ARBETA PÅ SCANIA

Välkommen in i familjen

Scania är en dynamisk och spännande arbetsmiljö. Din unika bakgrund, dina idéer och din energi kommer att bidra till framgångarna för detta högt ansedda varumärke. Om du har en stark motivation och tycker om att ta ansvar kommer du att trivas på Scania.

Där bakgrund och kön saknar betydelse

För Scanias fortsatta framgångar är det viktigt att se till att det finns en bra jämvikt mellan medarbetarnas kön, ålder, bakgrund och erfarenhet.

Läs hela artikeln

Scania och innovation

Scania har ett erkänt anseende för innovation. Företaget har vid två tillfällen kommit med på listan Top 100 Global Innovators, som medieföretaget Thomson Reuters sedan 2011 publicerar varje år.