FINLAND

 

Scania Suomi Oy - ledningsgrupp

Henna Wickström, verkställande direktör

Jukka Tiusanen, ekonomidirektör

Seppo Hallikainen, försäljningsdirektör Scania lastbilar, bussar och motorer

Tino Pannone, direktör, tjänster

Merja Hyttinen, HR-direktör

Juha Nevalainen, försäljningsdirektör Scania-kontrakt

Tommi Salminen, direktör, södra Finland

Jari Mononen, direktör, östra och mellersta Finland

Frej Svartsjö, direktör västra Finland

Janne Naamanka, direktör, norra Finland