Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Historik

Scania Suomi Oy

Scania Suomi Oy:s och
Oy Scan-Auto Ab:s historia

Scania Suomi Oy:s och Oy Scan-Auto Ab:s långa verksamhet är en betydande del av vårt lands centrala näringslivs-, handels- och samhällshistoria.

2020    Nya Scania hus öppnar i Tammerfors och Kouvola.

2019   Scania Suomi Oy fyller 70 år

2018   Ny Scania verkstad öppnar i Kuusamo

2018   Scania hus i Kemi flyttar till Keminmaa

2016    2016  50.000:nde Scanian till Finland levererades till Marila Transport Oy från Mäntsälä.

2013    Nytt Scania hus öppnar i Kotka.

2012    Oy Scan-Auto Ab byter namn till Scania Suomi Oy

2011    Nytt Scania hus öppnar i Uleåborg och Tavastehus.

2010    Nytt Scania hus öppnar i Jyväskylä.

2009    45.000:e Scanian till Finland levereras till Sihvari Oy i Jyväskylä.

2008    Nytt Scania hus öppnar i Björneborg.

2006    Scania centret i Lojo öppnar.

2004    40.000:e Scanian till Finland levereras till Pikalinja Niemi i Brahestad.

2004    Ett nytt Scania center öppnar i Karleby.

2001    Scania centret i Kuopio öppnar.

2000    Scania centret i Lahtis öppnar och ett nytt Scania hus står färdigt i Seinäjoki.

1999    35.000:e Scanian till Finland levereras till ADR Haanpää Oy.

1999    Scania centret i Villmanstrand och Åbo öppnar.

1999    Scan-Auto blir Scania CV:s helägda dotterbolag i och med att Metso (Valmet) säljer sin             hälft till Scania.

1990    Scan-Auto upphör med importen av Saab personbilar.

1989    30.000:e Scanian till Finland levereras till Olavi Hentunen från Ivalo.

1984    25.000:e Scanian till Finland levereras till Helsingfors Brandverk.

1984    Scan-Autos nya bilhus står klart vid Statarvägen 1 i Sockenbacka i Helsingfors.

1980    20.000:e Scanian till Finland levereras.

1974    10.000:e Scanian till Finland levereras.

1973    Scan-Autos huvudkontor flyttar till Sturegatan 27 i Berghäll i Helsingfors.

1969    Scan-Auto blir ett samägt företag där Valmet och Saab-Scania båda äger 50 %.

1966    5.000:e Scanian till Finland levereras till Onni Vilkas Oy i Kotka.

1965    Scan-Autos första distriktskontor öppnar i Jyväskylä.

1963    Scan-Auto köper Importer Oy och övertar importen av Saab personbilar.

1956    Scan-Autos nya kontor blir färdigt på Gjuterivägen 21 i Sockenbacka i Helsingfors.

1949    Scan-Auto grundas och övertar importen av Scania lastbilar och bussar.