Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

SCANIA FORTSÄTTER UTRULLNINGEN AV NYA LASTBILSGENERATIONEN

Scania inleder nu den andra fasen av företagets största introduktion genom tiderna när produkter och tjänster med särskilt fokus på bygg- och anlägg­nings­industrin för Europa presenteras. Lanseringen inleddes på sensommaren 2016 med en premiärvisning i Paris av lösningar för fjärrtrafik och kommer att fortsätta in i 2019 innan allt är på plats på alla marknader runt om i världen.

Scania inleder nu den andra fasen av företagets största introduktion genom tiderna med särskilt fokus på bygg- och anläggningsindustrin.

– Det är antagligen svårt för utomstående att föreställa sig hur stor apparat en introduktion av den här kalibern är för ett företag som Scania, med världsom­spännande närvaro både vad be­träffar försäljning och produktion, säger Stefan Lindblom, Scanias lanserings­general. Takten och sekvensen sätts bland annat av hur vi ställer om vår produktion. Men avgörande är att vi först har utbildat sälj­kåren eftersom vi säljer skräddarsydda lösningar som är individuellt ut­formade för varje kund utifrån unika förutsättningar.

Med den introduktion som inleds i september med press- och kundaktiviteter för anläggningskunder på Europamarknaderna kan Scania sägas ha kommit halvvägs. Men det är inte förrän under 2019 alla marknader kommer att ha introdu­cerat den nya lastbils­generationen fullt ut.

– Det handlar om så mycket mer än ett skifte av en modellgeneration, säger Stefan Lindblom. Vi gör samtidigt en uppväxling i arbetet med att etablera Scania som den självklara ledaren när det gäller att leverera dagens och morgon­dagens hållbara transportlösningar. Med digitaliseringen som hävarm sätter vi ytterligare fokus på målen att optimera kundernas lönsamhet och att bidra till en fossiloberoende framtid.

Introduktionen i Europa sker i tre olika faser utifrån de tre segment – fjärrtrafik, an­läggningsindustrin och fordon för urbana miljöer – som Scania delar in lastbilsmark­naden i. Introduktionen i Latinamerika inleds under nästa år, parallellt med att mark­naderna i Asien, Afrika och Mellanöstern också är i färd med sina lanseringar. I sin kommunikation tar Scania fasta på de olika perspektiv som kringgärdar valet av last­bilar och tjänster beroende på om man är ägare, förare eller transportköpare.

– När dammet har lagt sig kommer vi att ha rullat ut erbjudandet om världens mest moderna lastbils­baserade transportlösningar till potentiella kunder på fler än 100 marknader, säger Stefan Lindblom. Det handlar om en samlad investering i utbild­ning och kundrelationer på väl över en miljard kronor som kommer att lyfta Scanias förutsättningar och varumärke till nya nivåer ur ett globalt perspektiv.   

– När dammet har lagt sig kommer vi att ha rullat ut erbjudandet om världens mest moderna lastbils­baserade transportlösningar

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Lindblom, Vice President, Scania Market Introductions 
Telefon: + 46 70 558 14 42,  e-post: stefan.lindblom@scania.com