Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

 

 

Scania ökar gasbussars körsträcka

Scania ökar sina gasbussars körsträcka. Scanias bussar och busschassi kan nu beställas med en CNG-tankvolym på upp till 1 875 liter, tio procent högre än den tidigare maxkapaciteten. Trots den större kapaciteten är de nya tankarna i kolfiberkomposit lättare än tidigare och gör det möjligt att öka passagerarkapaciteten.

– Städer och regioner över hela världen vidtar allt fler åtgärder för att minska föroreningarna och minska koldioxidutsläppen. Att byta till gasdrift är ett attraktivt alternativ eftersom det inte bara minskar utsläpp utan även sänker bullernivån, säger Karin Rådström, Head of Buses and Coaches på Scania.

När städer utökas geografiskt till växande förortsområden behöver pendlare resa längre avstånd. Faktum är att busstransporter i förorter idag står för en tre gånger större bränslevolym än transporter i innerstäder. Med de nya gastankarna på 1 575 liter får Scania Citywide Low Floor och Scania Citywide Low Entry en körsträcka på cirka 400–450 kilometer beroende på trafiksituationen, topografin och gasbränslets kvalitet. Toppmodellen på 1 875 liter är främst avsedd för ledbussar, som kan uppnå en körsträcka på 600–700 kilometer, beroende på trafiken och bränslets kvalitet.

– Operatörer kan vara säkra på att de har tillräckligt med bränsle för hela transportuppdraget utan att behöva tanka, säger Håkan Björk, Director Strategic Sales & Key Account Management.

För busschassin erbjuder Scania tankar med volymerna 1 260, 1 575 och 1 875 liter. De här tankvolymerna är även tillgängliga för Scania Citywide Low Floor, Scania Citywide Low Entry, Scania Citywide Low Entry Suburban samt Scania Interlink Low Decker.

CNG-tankar av typ 4 innehåller ingen metall. De har en plastbehållare, hela tanken omges av kolfiber och täcks av en hartsbeläggning. Därför är CNG-tankarna av typ 4 extremt lätta och tack vare den mycket tunna väggen har de större kapacitet jämfört med andra sorters CNG-tankar med liknande mått.

För ytterligare information, kontakta:
Direktör, bussar Robert Eklund
tel. 0500 451 905
robert.eklund(at)scania.fi