Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania INTRODUCERAR ETT NYTT LASTBILSPROGRAM

 

 
  • Tio års utvecklingsarbete, 20 miljarder SEK i projektkostnader
  • Starkt fokus på kundernas lönsamhet via exakt anpassade transport­lösningar i form av hållbara produkter och tjänster
  • Drygt 1 miljon körda mil under utprovningarna
  •  Global lansering i fem faser
  •  40 000 kunder bjuds in för att uppleva Scanias erbjudande på plats
  •  Starkt fokus på kundernas lönsamhet via exakt anpassade transport­lösningar i form av hållbara produkter och tjänster
  •  Den nya lastbilen ger i snitt 5 % lägre bränsleförbrukning
  •  Scanias hela erbjudande tar marknadens syn på begreppet premium till nya nivåer 

Scania introducerar ett nytt lastbilsprogram, resultatet av tio års utvecklings­arbete och satsningar på i storleksordningen 20 miljarder kronor. Med det nya programmet vidgar Scania sitt erbjudande och kan nu, tack vare sitt unika modulsystem, fler prestandasteg, uppkoppling och en omfattande palett med produktivitetshöjande tjänster, er­bjuda hållbara transport­lösningar som är exakt utformade för alla slags kunder i den hårt konkur­rens­utsatta transport­industrin. Löftet är att Scanias kunder alltid ska kunna utföra sina uppdrag på det mest hållbara och lön­samma sättet, oavsett bransch och tillämpning.

− Det här är tveklöst den största satsning som Scania någonsin har gjort under sin 125-åriga historia, deklarerar Henrik Henriksson, VD och koncernchef för Scania. Det är med hjärtan sprick­färdiga av stolthet som jag och alla mina medarbetare nu presenterar de produkter och tjänster som ska lyfta Scania till nya nivåer beträffande våra marknadsandelar och bära oss vidare långt in i nästa decennium.

− Vi lanserar idag inte bara ett nytt lastbilsprogram utan en unik, sinnrik bygglåda med hållbara lösningar i form av produkter och tjänster som jag tveklöst hävdar att Scania är först i branschen att verkligen kunna leverera. Vi riktar oss direkt mot vår huvuduppgift, att ge våra kunder förutsättningarna för lönsamhet i den verk­samhet som verkligen betyder något för dem, nämligen deras egen.

Scania’s new truck generation is the result of ten years’ development. It represents the very latest advances in automotive technology for heavy-duty trucks.

Produktionen av de nya lastbilarna startar omgående vid Scanias slutmonterings­fabrik i Söder­tälje. Inledningsvis ligger fokus på fordon och tjänster för användning inom fjärrtrafik, men fler valmöjligheter introduceras fortlöpande i takt med att fler av Scanias fabriker ställs om och ytterligare valmöjligheter öppnar sig.

− Det ligger ett enormt omfattande utvecklingsarbete från våra ingenjörer bakom denna introduktion, betonar Henrik Henriksson, Scanias VD. Det mest påtagliga är förstås de nya hytterna, men den verkliga innovationen är att vi nu intro­ducerar ny teknik, tjänster och insikter som hjälper våra kunder att få överblick över både kost­nader och intäkter. Vårt mål är att våra kunder ska kunna nå hållbar lönsamhet, oavsett vilken typ av uppdrag eller förhåll­anden de verkar under. Kundernas fordon ut­gör alltid en länk i en större helhet, det bejakar Scania genom kvalitet, till­gänglig­het och en rad fysiska eller uppkopplade tjänster. Vårt erbjudande omdefinierar vad be­greppet premium hittills har stått för inom lastbilsindustrin.

Scania’s new truck generation cuts fuel consumption by an average of 5 per cent, thanks to further-developed powertrains and advanced aerodynamic solutions.

Scania lanserar sitt nya erbjudande i omgångar med tydligt fokus på olika slags kund­­­segment enligt ett noga utmejslat schema. Från starten i Europa fortsätter intro­duktionen av fler kunderbjudanden innan hela processen avslutas med parallella lanseringar på marknaderna utanför Europa. Bland de för­bättringar Scania introducerar märks särskilt en sänkt dieselförbrukning med 5%, tack vare faktorer som nya drivlinor och förbättrad aerodynamik.

Det uttalade målet är att minst 40 000 kunder och spekulanter själva ska ha provkört de nya bilarna och tagit del av Scanias samlade erbjudande med allt från hållbar­hets­optimering till finansiering, försäkring och underhåll i sam­band med introduk­tionerna. Andra kanaler är kommunikation på nätet, i media samt via Scanias cirka 1 700 återförsäljare i drygt 100 länder. Premiär­vis­ningen skedde tidigare ikväll i Paris inför omkring 1 500 särskilt inbjudna gäster och på global basis via webben.

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks, tel. +46 70 289 83 78,

e-post orjan.aslund@scania.com

#NEXTGENSCANIA