Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scanias senaste gasmotor utvecklad för fjärrtrafik

Scanias lansering av en ny gasmotor är startskottet för ett initiativ för alternativa bränslelösningar för den nya lastbilsgenerationen. Den nya motorn bygger på Scanias väl beprövade 13-litersmotor. Motorn arbetar enligt ottoprincipen med tändstift och fullständig förbränning.

 
  • Scanias nya gasmotor passar för såväl fjärrtrafik som anläggningskörning.
  • 410 hk och 2000 Nm matchar prestanda för motsvarande dieselmotor. 
  • Serviceintervall på 4500 mil ger hög tillgänglighet.

Intresset för att köra på biogas och naturgas ökar i Europa tack vare förbättrad tillgänglighet och infrastruktur och ekonomiska fördelar för åkaren. Hållbarheten är också en viktig aspekt – även naturgas ger minskade koldioxidutsläpp med cirka 15 procent.

TEKNIKEN BAKOM

Scanias gasmotorer arbetar med stökiometrisk förbränning, det vill säga fullständig förbränning av både bränslet och syret. Precis som i en bensinmotor sker antändningen med hjälp av tändstift. Förblandningen av bränslet sker vid insprutningen i cylindrarna.

– Under utvecklingen av motorn har vårt mål varit att åstadkomma bästa möjliga körbarhet, förklarar Folke Fritzson som är senior ingenjör inom Scanias forskning och utveckling och som ingår i arbetslaget som utvecklar gasmotorer. I prestanda och karaktär ska gasmotorn likna en modern dieselmotor.

Den nya 13-liters gasmotorn kan alltid kombineras med Scania Opticruise, Scanias automatiserade växlingssystem. Det ger växlings- och körkomfort av högsta klass, med snabba, distinkta växelval.

NOGGRANT UTFORMADE TANKAR

Tankarnas utformning är extra viktig vid gasdrift. Såväl LNG-tankar (för kyld, flytande gas) som CNG-tankar (för komprimerad gas) kan beställas direkt från Scania. LNG ger bättre räckvidd tack vare det högre energiinnehållet.

–LNG och CNG förbränns på samma sätt, men däremot skiljer sig räckvidden åt betydligt, säger Folke Fritzson. Med LNG är den upp till 110 mil för en typisk semitrailerkombination på okuperad väg. CNG ger vanligtvis upp till 50 mil, vilket räcker mer än väl för många kunder, exempelvis vid regional körning där fordonet återvänder till hemmabasen och tankas varje dag. Räckvidden är förstås beroende av körteknik, driftförhållanden och hur kuperad rutten är.

För att förbättra säkerheten har Scanias ingenjörer vridit tankventilerna bakåt, bort från körriktningen – en till synes enkel detalj, men viktig för att minska risken för att ventilerna ska träffas och skadas av sten och grus från vägen.

 

LÄNGRE SERVICEINTERVALL

Gasmotorer som arbetar enligt ottoprincipen (med tändstift och förblandning av bränslet) har kortare serviceintervall än dieselmotorer. Scania har dock lyckats förlänga intervallet betydligt, där det nu är tändstiftens livslängd som begränsar.

– Vi har satt intervallet till 4500 mil för byte av både tändstift och olja vid normal användning, säger Folke Fritzson. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare generationer gasmotorer, där 3000 mil var normalintervallet. Det minskar underhållskostnaderna och ökar tillgängligheten.

– Allt tyder på att vi står inför ett genombrott för gasmotorer, även för tyngre lastbilar i fjärrtrafik och för anläggningsfordon, säger Henrik Eng som är ansvarig för stadstrafikprodukter på Scania Trucks. Alla får nu tillgång till den förbättrade körbarheten och förarkomforten med gasmotor. Vi ser också att den snabbt framväxande gasinfrastrukturen i flera europeiska länder driver på intresset för detta. 

 

 

Scania inleder ett alternativbränsleinitiativ för den nya lastbilsgenerationen i och med världspremiären av en ny 13-liters gasmotor vid fackmässan Ecomondo i Rimini i Italien.

Gasmotorer är generellt tystare än dieselmotorer och är därför fördelaktiga i stadsmiljö. Scanias nya Euro 6-gasmotor uppfyller bullerstandarden PIEK, som kräver en ljudnivå på högst 72 dB(A) i bullerkänsliga områden.

Tekniska data

OC13 101
Typ
Rak
Cylindervolym
12.7 liter
Tändningsföljd
1-5-3-6-2-4
Cylindrar
6
Ventiler/cylinder
4
Cylinderdiameter x slaglängd
130 x 160 mm
Kamaxeltyp
Normal
Kompression
12.6:1
Bränsleinsprutning
Bosch
Utsläppsefterbehandling
Scania EGR och trevägskatalysator
Oljevolym
43 liter
Max effekt
410 hk (302 kW) @ 1,900 rpm
Max vridmoment
2,000 Nm @ 1,100–1,400 rpm

För mer information, kontakta:

Henrik Eng, produktansvarig stadstrafik, Scania Trucks

Telefon: 070-658 98 29, e-post: henrik.eng@scania.com

 

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks

Telefon: 070-289 83 78, e-post: orjan.aslund@scania.com