Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania introducerar en ny generation effektiva V8-motorer

 

Scania introducerar nu en ny generation med V8-motorer för Euro 6 i tre olika effektnivåer. De nya motorerna kombinerar prestanda och kraftigt reducerad bränsleförbrukning, 7–10 procent, för kunder som kör med högre tågvikter eller hög medelhastighet – eller både och. Den nya V8-generationen represen­terar det yttersta inom Scanias motorkompetens och svarar väl mot ut­vecklingen med tyngre och längre fordon för ökad transport- och miljö­effektivitet.   

Den nya motorgenerationen omfattar tre effektnivåer, 520, 580 samt 650 hästkrafter. Precis som tidigare tronar Scanias starkaste V8-motor, 730-versionen, överst i den motor­hierarki där alla fyra vänder sig till dem som behöver det främsta i motorväg när det gäller styrka, robusthet och produktivitet. De nya V8-motorerna kännetecknas av tekniska lösningar som bi­drar till reducerad vikt, ökad tillgänglighet och sänkt för­bruk­ning med 7-10 procent.

– I skiftet till smartare transporter är fordonskombinationer med högre tågvikter en viktig faktor. Det är också anledningen till den trend vi ser med ökad efter­frågan på mer kraftfulla lastbilsmotorer, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales & Marketing, Scania Trucks. Scanias V8-motorer har alltid bidragit till hög­effektiva transportlösningar med fokus på lägsta CO2per tonkilometer tack vare att färre lastbilar behövs för att utföra en given mängd transportarbete.

Allt sedan Scania introducerade sin första V8 för snart 50 år sedan har den varit en favorit bland krävande premiumkunder. Det har förvisso funnits andra högprestanda­motorer, men ingen har levererat kraft, charm och robusthet nog för att mejsla ut den ikoniska position Scanias mullrande V8-motorer har bland erfarna chaufförer runt om i lastbilsvärlden. Men till skillnad från andra legendarer vilar den inte på lagrarna utan fort­sätter att utvecklas och att ligga i absolut fram­kant när det gäller produktivitet, kör­glädje och attraktionskraft.

Lisätiedot:

Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales & Marketing, Scania Trucks
Puh. + 46 70 081 10 93, Sähköposti: alexander.vlaskamp@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Puh.: + 46 70 289 83 78, Sähköposti: orjan.aslund@scania.com