Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Marknadsledare 2019

Scanias bussar nådde toppenresultat 2019

Finländskt ursprung, ekonomi och miljövänlighet var faktorer som lyfte Scanias tunga bussar, som har en totalmassa på över 12 ton, till etta bland bussar i Finland 2019. År 2019 registrerades totalt 404 tunga bussar, varav 168 hade märket Scania. Detta innebar att Scanias marknadsandel var hela 41,6 %. Finländsk konstruktion och expertis inom alternativa bränslen var sådant som kunderna uppskattade.

Scanias mest populära modeller bland de bussar som registrerades 2019 var Scania Citywide LE Suburban, Interlink HD och Scania Touring. Av modellerna har särskilt Scania Citywide LE Suburban varit marknadsledare i sitt segment sedan den lanserades.

Scanias bussproduktion bygger i stor utsträckning på finländskt ursprung

En stor del av Scanias bussmodeller tillverkas i Lahtis på Scanias egen bussfabrik. Stadsbussar byggs i Lahtis, men även på Scanias fabrik i Slupsk i Polen. Bussfabriken i Lahtis sysselsätter direkt över 350 personer, varav 50 personer arbetar inom den globala produktutvecklingen. Scanias bussproduktion är en betydande sysselsättare i hela Finland genom sitt omfattande underleverantörsnätverk som finns i hela landet.

- Det känns bra att man på Scania litar på finländsk konstruktionskunskap och produktutveckling. I Lahtis har man långa traditioner av att tillverka bussar. Årligen lämnar 350–400 bussar fabriken i Lahtis. Av dessa stannar cirka 20 % i Finland. Dessutom måste man komma ihåg att mycket underleveranser görs i Finland även till Scanias övriga fabriker i Europa, berättar Timo Iltanen, avdelningschef för specialförsäljningen på Scania Suomi Oy.

Gasbussarnas marknadsandel ökade till 100 procent

Scanias biogasdrivna bussmodeller var överlägsna i sin klass. I Finland hade alla biogasdrivna bussar som registrerades första gången märket Scania.

- Kundernas erfarenheter av biogasdrivna bussar har varit utmärkta. Funktionssäkerhet, tyst gång, bekvämt passagerarutrymme och renare avgasutsläpp har varit fördelar i stadstrafiken. Scania har marknadens mest omfattande utbud av bussar och lastbilar som drivs med alternativa bränslen och vi tror att det är en av våra starka sidor även i framtiden, berättar Ilkka Korpela, bussförsäljningschef på Scania Suomi Oy.

Nya generationens bussmodeller på kommande

Scania lanserade sitt nya bussortiment hösten 2019 på Busworld-mässan i Bryssel. Den första modellen som lanserades var den förnyade Scania Citywide och dess helt eldrivna version. Den nya modellserien kommer att tillverkas även i Lahtis och en stor del av sortimentet konstrueras i Finland. Det nya sortimentet ger Scanias bussortiment alternativa bränslen, hybrid men även en helt eldriven version som drivmedel. Det nya bussortimentet kommer att lanseras stegvis i Finland.

Nya drivmedel väcker åsikter i framtiden

Ett direktiv om rena fordon håller på att beredas och det definierar för sin del framtida bussanskaffningar. För närvarande är de mest kända och använda alternativa bränslena HVO, gas – framför allt biogas – och etanol. I framtiden kommer miljövänliga alternativ att kompletteras med helt eldrivna bilar. De nya drivmedlen förutsätter modifikationer av bland annat systemen på depåerna, städernas infrastruktur och finansieringen av materielanskaffningar.

- Att investera i ny teknik som utvecklas ”snabbt” väcker vissa funderingar hos både transportföretag och dem som beställer trafikering. Vi på Scania har bra exempel på hur man med lokala, förnybara energilösningar och samarbete inom lokaltrafiken kan nå ekonomiskt vettiga och miljömässigt rena helheter, konstaterar Ilkka Korpela.

 

Timo Iltanen, avdelningschef
tfn 0500 468 113, epost: timo.iltanen@scania.fi

Ilkka Korpela, försäljningschef
tfn 050 308 8530, epost: ilkka.korpela@scania.fi