Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Marknadsledare 2017

Scania igen marknadsledare för tunga lastbilar i Finland

Scania marknadsledare av tunga lastbilar i finland för tredje året i rad

I Finland registrerades 2017 totalt 2842 lastbilar med en totalmassa över 18 ton. Av dessa var 968 av märket Scania vars marknadsandel var 34,1 procent. Med denna marknadsandel blev Scania marknadsledare i Finland. Marknadsledarskapet  var det tredje i rad för Scania. 

 

Totalmarknaden för tunga lastbilar ökade 2017 med nio procent jämfört med föregående år. Scanias totalförsäljning ökade under året med två procent.

År 2017 var Scania mest sålda märke av bl.a. timmer- och tankbilar. Scania var även etta för styckegodsbilar. Ytterligare behöll Scania sin starka postition bland sopbilar, fler än varannan sopbil i Finland byggdes på ett Scaniachassi. Av brand- och räddningsbilar hade Scania nästan en 95 procents marknadsandel.

Scanias försäljning fördelade sig jämt även geografiskt. Nästan i hela Finland var Scanias marknadsandel störst av registrerade fordon enligt olika transporttyper.

Den nya generationens modellprogram är nu klart

Fordonen som Scania registrerade 2017 var mestadels ännu bilar ur det tidigare modellprogrammet. Scanias nya modellprogramm kompletterades i december 2017 med stadsfordon och med modeller för fordon för alternativa bränslen. I och med den senaste lanseringen är den nya generationens Scaniaprogram nu komplett och täcker behoven från fjärrtransporter till stadstrafik.

Hållbara transportlösningar är en stark del av Scanias strategi. Scanias mest ekonomiska dieselmotorprogram någonsin har 14 motoralternativ från 7 liters till 16 liters motorer. De nya gasmotorerna och andra alternativa bränslelösningar ökar ytterligare miljömedvetenheten. Fyra hyttmodeller med olika variationer och de bekanta manskapshytterna samt ett otal fabrikslevererade chassi- och axelalternativ erbjuder effektiva fordonslösningar för alla transportbehov.

Uppbackade av fordonens uppkopplade tjänster och av ett mångsidigt och effektivt service- och verkstadsnät vill Scania vara marknadens starkaste även i framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

försäljningsdirektör Seppo Hallikainen
tel 050 62 447, e-post: seppo.hallikainen(at)scania.fi

marknadsföreingschef Olli Heikkinen
tel 050 64 258, e-post: olli.heikkinen(at)scania.fi