Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2017

2017 blev ytterligare ett framgångsrikt år för Scania och ett rekordår i många avseenden. Det var också ett år med förändringar i transportbranschen, med ett ökat intresse för hållbara transporter.

– Världen närmar sig den punkt då hållbara transporter blir det enda tänkbara alternativet och det ”nya normala”. Under 2017 växlade Scania ytterligare upp insatserna för att påskynda omställningen till ett hållbart transportsystem, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

2017 års utgåva av Scanias års- och hållbarhetsredovisning beskriver de betydande steg Scania tagit i resan mot ett hållbart transportsystem. Rapporten är företagets tredje kombinerade års- och hållbarhetsredovisning som beskriver dess ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat. 

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen här.

För mer information, kontakta:

Susanna Berlin, Investor Relations Manager, Scania CV AB
Tel: 08-553 861 12, e-post: susanna.berlin@scania.com