Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania lastbilar som drivs med alternativa bränslen: Scania L 280 CBG/CNG 4x2, Scania G 410 LNG/LBG 4x2, Scania R 450 biodiesel/HVO 4x2, Scania 730 S biodiesel/HVO 4x2, Scania G 410 biodiesel/HVO/etanoli 6x2 ja Scania P 280 biodiesel/HVO 4x2

Scania marknadsledare i Finland inom tunga lastbilar som drivs med alternativa bränslen

 

År 2019 registrerades det sammanlagt 2843 tunga lastbilar med en totalmassa på över 18 ton, varav antalet bilar som drivs med alternativa bränslen var 67 stycken, det vill säga 2,3 procent. Nästan 57 procent av nya lastbilar som drivs med alternativa bränslen var av märket Scania.

En hållbar utveckling av trafiken och minskade utsläpp har varit Scanias strategiska teman sedan den nya generationens modellserie lanserades år 2016. Scanias lösningar för att minska koldioxidutsläppen baseras på tre hörnstenar: alternativa bränslen, energieffektiva och helhetsekonomiska fordon samt intelligenta och säkra transportlösningar. Scania har branschens mest omfattande sortiment av lösningar som utnyttjar alternativa bränslen och som kan driva framåt den förändring som en hållbar utveckling förutsätter.

År 2019 registrerades i Finland 67 tunga lastbilar som drivs med alternativa bränslen. Av dessa var 38 Scania-bilar, det vill säga mer än motsvarande registreringar av andra märken sammantaget. Resultatet är en imponerande indikation på Scanias kunnande och det stora sortimentet av alternativa bränslen i de nya modellerna. Av de fordon som registrerades var nästan alla biogasdrivna, antingen med trycksatt eller flytande biogas. I Lahtis registrerades dessutom en Scania som drivs med bioetanol.

Utsläppen från trafiken minskar

Biltrafiken genererar både globala koldioxidutsläpp och lokala utsläpp som påverkar andningsluften lokalt. Även om avgasutsläppen i och med Euro 6-dieselmotorerna har kunna minskas, kan man med användande av alternativa bränslen minska dem avsevärt mer.

”Efterfrågan på alternativa bränslen ökade betydligt i fjol. Riktningen är från fossila bränslen till biobränslen. Scania kan erbjuda kunderna marknadens största sortiment av lösningar som drivs med biobränslen. Av de så kallade förnybara bränslena är biogas, bioetanol och HVO för närvarande mest populära och de har en CO2-utsläppsreducerande verkan på upp till 90 procent. Dessutom är de hälsoskadliga lokala utsläppen, det vill säga småpartiklar och kväveoxider, mindre när man använder biobränslen. Utvecklingen av dieselmotorer har gått framåt mycket under åren och dieselmotorerna i utsläppsklassen Euro 6 har mycket små utsläpp. När man använder HVO-bränsle uppnår man med dieselmotorer samma CO2-utsläppsreduceringar som med gas- eller etanolmotorer”, berättar produktchef Mika Jukkara på Scania Suomi Oy.

 

Mika Jukkara
- Efterfrågan på alternativa bränslen ökade betydligt i fjol. Riktningen är från fossila bränslen till biobränslen, berättar produktchef Mika Jukkara på Scania Suomi Oy.

Mer information behövs

Av de totalt 2893 tunga lastbilar som år 2019 registrerades i Finland drivs 2,3 procent med alternativa bränslen.

”Tankningsnätverket för såväl trycksatt som flytande biogas har vuxit och nya tankningsställen byggs hela tiden. Tillgången på andra bränslealternativ förbättras också hela tiden när kännedomen och användningserfarenheterna ökar. Scanias stora motorsortiment lämpar sig för många olika transportuppdrag och det ger möjlighet att i samband med fordonsanskaffning även överväga olika drivmedel.

Vår uppgift som biltillverkare är att göra olika drivmedel kända och guida transportföretagare mot användningen av mer miljövänliga alternativ, när det är helhetsekonomiskt lönsamt ur verksamhetens synvinkel”, förklarar marknadsföringschef Olli Heikkinen på Scania Suomi Oy.

-Vår uppgift som biltillverkare är att göra olika drivmedel kända och guida transportföretagare mot användningen av mer miljövänliga alternativ, när det är helhetsekonomiskt lönsamt ur verksamhetens synvinkel, förklarar marknadsföringschef Olli Heikkinen på Scania Suomi Oy.

Tilläggsinfo fås av:

Produktchef Mika Jukkara
tfn 0400 900 170, e-post: mika.jukkara@scania.fi

Marknadsföringschef Olli Heikkinen
tfn 050 64 258, e-post: olli.heikkinen@scania.fi