Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Lösningar för staden

Nu är hela Scanias nya generation på plats i Europa

Med alla de tjänster och produkter som nu presenteras är introduktionen av Scanias nya lastbilsgeneration snart genomförd i Europa. Vad som återstår är ett antal kund- och pressevent där respektive kategori får träffa företrädare för Scania-familjen och, framför allt, uppleva och köra de nya produkterna samt ta del av hur Scanias tjänster bidrar till att skapa lön­samhet för kunderna.

Även i världen utanför Europa rullar introduk­tionen nu igång på allvar när övriga marknader får ta del av allt det nya. Inte förrän 2019 är därför hela intro­duktionen genomförd globalt. Startskottet för lanseringen gick redan i augusti 2016 när Scania premiärvisade den nya generationen i Grand Palais, Paris.

I första omgången låg fokus på fjärrbilar, andra fasen (september 2017) dominerades av bygg- och anlägg­ningsapplikationer. Nu, i den tredje och sista Europa-introduk­tionen, ligger fokus på urbana applikationer, det vill säga transporter som utförs i, runt och mellan städer och där alla aspekter av hållbarhet är huvudutmaningen.

– Att byta ut och växla upp hela Scanias globala erbjudande är en fantastisk, smått omtumlande upplevelse, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Scania Trucks. Det är ett sant nöje att få introducera världens mest moderna och hållbara transportlösningar, samtidigt är det ett otroligt omfattande arbete som ligger bakom för att få allt på plats och i tid.   

 

Enligt Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Scania Trucks, visar Scania med sina lösningar att man som tillverkare är genuint intresserad av att kunderna ska kunna tjäna pengar på sin investering: – Grunden handlar självklart om att ha ett fantastiskt bra erbjudande med såväl rätt produkter som rätt tjänster. Men sedan är vårt engagemang i kundens behov och kundens verksamhet avgörande.

Mottagandet har varit mycket gott; oberoende medier har testat och gett tummen upp och kunderna har strömmat till, provkört och beställt nya bilar i strid ström. Vad är det som främst har slagit an hos både media och kunder?

– Det finns många enskildheter som den fantastiskt låga bränsleförbrukningen, kör­känslan och hyttinteriören att peka på, men jag upplever ändå att det är helheten man uppskattar, säger Alexander Vlaskamp. Det är en helgjutet Scania-er­­bjud­ande där varje del har utvecklats och många nya har tillkommit. Kunderna upplever att våra produkter och lösningar är till för dem och att deras lönsamhet är vårt kvitto på att vi har gjort rätt – och det uppskattas!

I den tredje lanseringsfasen tar sig Scania alltså med full kraft an hållbara lösningar för urbana applikationer. Förväntan är stor från omvärlden, inte minst med tanke på att Scania har etablerat ett så tydligt ledarskap på området i tunga fordonsindustrin.

– Scania utmärker sig genom att vi visar att lönsamhet och hållbarhet inte står i mot­satsställning utan att de är varandras förutsättning, säger Alexander Vlaskamp. Det erbjud­ande Scania nu introducerar för urbana applikationer visar just detta med all önsk­värd tydlighet.      


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olli Heikkinen, marknadschef, Scania Suomi Oy
Telefon: +358 50 64258, E-mail: olli.heikkinen(at)scania.fi

Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales & Marketing, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 081 10 93, E-mail: alexander.vlaskamp@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com