Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scanias 13-litersmotor – ett genombrott för gas i fjärrtrafik

  • Scanias nya gaslastbilar klarar såväl fjärrtrafik som anläggningskörning
  • 410 hästkrafter och 2 000 Nm – väl i nivå med jämstora dieselmotorer
  • Förlängda intervall för tändstiften och uppkopplade tjänster som Scania Maintenance med Flexibla Planer garanterar hög tillgänglighet för OC13
  • Även OC09 finns nu tillgänglig för nya lastbilsgenerationen

Scanias introduktion av gasmotorerna OC13 och OC09 markerar starten för en produkt­offensiv från Scania beträffande alternativa bränslen för den nya last­bilsgene­rationen. OC13 bygger på Scanias välkända 13-litersmo­torer och är en helt nyutvecklad motor för gasdrift enligt Otto-principen med tändstift och full­ständig  förbränning. Samtidigt introduceras även OC09, Scanias uppdaterade Euro 6-gasmotorer i den nya lastbilsgenerationen.

Intresset för att köra på bio- eller naturgas växer starkt på marknader runt om i Europa tack vare ökad tillgång, växande infrastruktur och stark drifts­ekonomi för åkarna. Till det kommer förstås också hållbarhetsaspekterna: även för den som kör på naturgas handlar det om en CO2-reduktion på omkring 15 procent.

Tekniken bakom
Scanias gasmotorer bygger på stökiometrisk förbränning, dvs fullständig förbränning av såväl bränslet som syret. Förbränningen initieras med hjälp av tändstift, som på en bensinmotor, och förblandningen av bränslet sker på väg in i cylindrarna.

– Ett viktigt mål för oss i utvecklingsarbetet har varit att säkerställa högsta tänkbara körbarhet så att prestanda och karaktäristik ska motsvara vad man för­väntar sig av en modern dieselmotor, berättar Folke Fritzson, Senior Engineer på Scania R&D och delaktig i ut­vecklingen av Scanias gasmotorer.

Den nya 13-liters gasmotorn arbetar alltid ihop med Scania Opticruise, Scanias auto­matiserade växellådor. Det innebär förstås också att växlingsprestandan och kör­kom­forten, ur förarens perspektiv, är av högsta klass med snabba, tveklösa växelval.

Genomtänkta tankar
Vilka tanklösningar som erbjuds är alltid en viktig aspekt i samband med gasmotorer. Såväl LNG-tankar (för kyld, flytande gas) som CNG-tankar (för komprimerad gas) finns att beställa direkt från Scania. LNG ger alltid längre räckvidd tack vare att man får med sig en klart större mängd.

– Väl framme vid motorn spelar det ingen roll hur gasen har lagrats, men det är be­tyd­ande skillnader i hur lång räckvidd man får med respektive lösning, säger Folke Fritzson. Med LNG kan det handla om bortåt 110 mil för en typisk trailerdragare om det är jämn väg. Men även en CNG-lösning, som vanligen ger en räckvidd på 40-50 mil, räcker bra för många kunder om det till exempel handlar om regionala uppdrag där man återvänder till hemmabasen och sitt tankställe varje dag. Men körsträckan på en tankning beror förstås också på vilken drifttyp man har och hur kuperat det är.

En speciell säkerhetsaspekt är att Scanias ingenjörer har vänt tankventilerna bakåt, bort från färdriktningen. Det är en till synes enkel men omtänksam detalj som minskar risken att ventilerna skadas av sammanstötningar med externa föremål.

Stor potential för ökad tillgänglighet med Flexibla Planer
Scania erbjuder Scania Maintenance med Flexibla Planer även för gasmotorpro­grammet. Man når väsentligt förbättrad precision beträffande underhållet när det baserar sig på fordonets faktiska användning, vilket övervakas via ständig upp­koppling. Den lösningen säkerställer att varje enskilt fordon får exakt rätt underhåll vid exakt rätt tillfälle, vilket förstås reducerar tiden på verkstad och ökar fordonets tillgänglighet jämfört med fasta serviceintervall.

– Kundfördelarna är uppenbara, säger Anders Ekström, Head of Service Concepts på Scania. I stället för att kunden måste hålla reda på fasta serviceintervall är det Scania som kontaktar kunden och kommer överens om när det passar att komma till verkstaden. Serviceintervallet kan vara upp till 6000 mil med våra gasmotorer.

 

Scania inleder en satsning på alternativa bränslen för nya lastbilsgenerationen med världspremiären för en ny 13-liters gasmotor. Den nya gasmotorn jobbar ihop med Scania Opticruise och möjliggör exempelvis tung fjärrtrafik med typiska semitrailerekipage.

På karaktäristiskt Scania-manér har gasmotorerna ett för motortypen ovanligt högt vridmoment, vilket gör dem användbara i en rad olika applikationer. Eftersom gas­motorer generellt också är tystare än dieslar fungerar de särskilt väl i känsliga urbana miljöer för olika former av distributions- eller underhållsapplikationer, inte minst natte­tid. Samtliga av Scanias tre gasmotorer för Euro 6 förväntas uppfylla kraven för bullerbegränsningsnormen PIEK, som stipulerar en nivå på högst 72 dB(A) i stör­ningskänsliga zoner

Gasmotorer som arbetar enligt Otto-principen (med förmixad bränsleblandning och tändstift) fordrar tätare serviceintervall jämfört med dieselmotorer. Scanias ingenjörer har dock vidtagit en rad åtgärder som skapar betydligt längre bytesintervall gällande tändstiftens livslängd:

– Vi har satt intervallen till 45 000 kilometer för tändstiften, en förbättring med 50 procent jämfört med tidigare gasmotorgenerationer, säger Anders Ekström.

OC09 – det lilla kraftpaketet
Samtidigt som OC13 gör sin debut introduceras också OC09 i den nya lastbils­generationen, i delvis uppdaterat utförande. Scania var tidigt ute med motorer avsedda för bio- eller naturgas som uppfyller Euro 6. Det handlar om Scanias väl­kända, raka femcylindriga 9-litersmotor som, precis som den större släktingen, arbetar enligt Otto-principen och kan köras på alla typer av fordonsgas.

Scania erbjuder sin 9-liters gasmotor i två effektnivåer för Euro 6, 280 respektive 340 hästkrafter. Nu gör den debut i nya lastbilsgenerationen och kommer då, precis som dieselsyskonen, tack vare förbättrad aerodynamik att kunna erbjuda sänkt gasförbrukning.

Med naturgas i tankarna sänks CO2-utsläppen med omkring 15 procent medan använd­ningen av bio­metangas kan ge ända upp till 90 procent i CO2­­-reduktion. Men oavsett vilken gastyp som används är körbar­heten hos Scanias gasmotorer väl i nivå med vad konventionella dieselmotorer erbjuder i form av vridmoment och effekt.

– Gas, och då förstås särskilt biometan, är högintressant ur ett europeiskt perspektiv med potential både inom CO2-reduktion och övriga emissioner, säger Henrik Eng. Den här motorn utgör avstampet för Scanias breda erbjudande beträffande hållbara transporter i kombination med den nya lastbilsgenerationen.

– Allt talar för att vi på en rad marknader har ett genombrott på gång för gasmotorer också i tyngre drifter som fjärrtrafik och anläggningsbilar, säger Henrik Eng. Ingen behöver längre försaka något i form av körbarhet eller förar­komfort. Samtidigt ser vi att en starkt växande infra­struktur går hand i hand med ett ökande intresse bland potentiella kunder att nu börja nyttja all den gas som finns tillgänglig på en rad Europamarknader.  

 

Tekniska data

 

OC09 104

280 hk

OC09 105

340 hk

OC13 101

410 hk

Typ

Rak

Slagvolym

9,3 liter

12,7 liter

Tändföljd

1-2-4-5-3

1-5-3-6-2-4

Cylindrar

5

6

Ventiler per cylinder

4

Borrning x slag

130 x 140 mm

130 x 160 mm

Kamtyp

Normal

Kompression

12,6:1

12,6:1

Bränsleinsprutning

Bosch

Emissionsbehandling

Scania EGR samt 3-vägskatalysator

Oljevolym

31 liter

43 liter

Max effekt

280 hk (206 kW)

@ 1900 r/min

340 hk (250 kW)

@ 1900 r/min

410 hk (302 kW)

@ 1900 r/min

Max vridmoment

1350 Nm @

1100-1400 r/min

1600 Nm @

1100-1400 r/min

2000 Nm @

1100-1400 r/min

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Jukkara, produktchef, Scania Suomi Oy
Telefon: +358 400 900 170, E-mail: mika.jukkara(at)scania.fi

Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 658 98 29, E-mail: henrik.eng@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com