Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania introducerar en 7-litersfamilj som ger ökad produktivitet och reducerad vikt

  • Scania introducerar en familj med 7-litersmotorer som främst är avsedd för urbana applikationer; bränslebesparingar på upp till 10% är möjliga
  • Tre effektnivåer – 220, 250 och 280 hk – från en rak sexa med låg ljudnivå, låg vikt och låg förbrukning som gemensamt drag
  • Scania DC07 ger exakt den typ av prestanda och körbarhet som kunder i utmanande stadsmiljöer efterfrågar till sina applikationer
  • Motorns nätta format öppnar även för P-hytter med låg motortunnel
  • Scania har nu fyra olika motorfamiljer i produktion för Euro 6 och nya generationen, med en spännvidd från 220 till 730 hästkrafter samt ett flertal alternativbränslen

Till Scanias nya lastbilsgeneration har det – hittills – introducerats 15 olika Euro 6-motorer med effekter från 280 till 730 hästkrafter, baserade på tre olika motorfamiljer. Nu följer Scania upp med introduktionen av en fjärde familj. De nya 7-litersmotorerna är till både slag­volym och yttermått de minsta last­bils­motorer Scania har erbjudit på decennier och spås bli mycket eftertraktade bland såväl befintliga som nya kunder inom applikationer som exempel­vis distribution och avfallshantering.

– Med den nya motorfamiljen breddar vi vårt erbjudande högst väsentligt till den växande skara kunder som har staden som sin främsta arena, säger Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks. Egenskaper som 360 kg lägre vikt och kraftigt minskad förbrukning svarar mot de behov av hållbara transportlös­ningar som är typiska för växande städer. Men trots formatet innebär den inga efter­gifter när det gäller typiska Scania-egenskaper som prestanda, robusthet och tillgänglighet.

Den nya sexan har utvecklats tillsammans med Cummins, långvarig partner till Scania inom  motor- och komponentutveckling. På typiskt Scania-manér har den goda lågvarvs­egen­skaper, en turbo med fast geometri och använder enbart SCR för avgasefter­behandlingen till Euro 6.

Scanias familj med raka, sexcylindriga 7-litersmotorer har sin naturliga hemvist i urbana applikationer. Från Scanias sida är man övertygad om att den nya motorn även kommer att locka nya kunder.

Tekniken och tankarna bakom Scanias nya 7-litersmotorer
– Scania DC07 är baserad på en välkänd och robust sexcylindrig motor, säger Anna Wingren, Assistant Chief Engineer, Scania R&D. Med den som ut­gångs­punkt har vi adderat Scanias samlade kunnande om avancerade diesel­motorer, inklusive vår egen teknologi. Vi har utvecklat en plattform som erbjuder enastående egen­skaper för applikationer där vrid­moment utöver de 1 200 Nm den här motorn erbjuder inte efterfrågas av transportörerna.

De förväntade kunderna utgörs exempelvis av åkare inom citynära distri­butions­trafik och bland de transportköpare vars lastbilar får moderna städer att fungera genom att hantera avfall, sköta underhåll eller på andra sätt säkerställa att hjulen snurrar. Vikt är ofta en utmaning i den typen av applikationer och utgör också vanligtvis huvud­skälet för dem som avstår mer kraftfulla 9- eller 13-litersmotorer.

Scanias styrsystem
Den befintliga grundmotorn har varit föremål för en mycket omfattande vidareutveck­ling i händerna på Scanias motoringenjörer. Samtliga styr- och reglersystem för den är ut­vecklade av Scania. Vidare har den försetts med en helt ny turboinstallation och i det nya utförandet används Scanias egenutvecklade, unika efterbehandlingssystem med enbart SCR (Selective Catalyst Reduction) för att reducera NOx-utsläppen.

– Vi fick ett mycket bra grundmaterial som vi nu har omvandlat till en genuin Scania-motor i alla avseenden, säger Anna Wingren. Den är tyst, den lever upp till Scanias ”low rev-high torque”-filosofi och den är bränsleeffektiv – faktum är att vi till och med har lyckats över­träffa de uppsatta målen.

Anna Wingren berättar vidare att den stora vattendelaren i projektet var när man bestämde sig för använda Scanias egna styrenheter för att få exakt rätt karaktär och säkerställa perfekt integration med exempelvis Scania Opticruise och diagnosprogrammet SDP3:

– I och med det valet kunde vi också gå vidare med att avveckla EGR-systemet och välja en robust turbo med fast geometri, precis som med flertalet av alla våra övriga Scania-motorer, säger Anna Wingren. Totalt handlar det om ett hundratal nya artiklar där vissa, som den nya svänghjulskåpan, främst handlar om att möta de gränssnitt som Scanias modulsystem arbetar med.

På typiskt Scania-manér ger de nya motorerna sitt bästa vridmoment redan från så låga varv som 1 050 r/min, ett moment som sedan finns tillgängligt upp till trakterna av 1 600 r/min. Detta ger mycket god körbarhet och möjlighet att spara bränsle tack vare låga varv­tal. Och precis som de större syskonen arbetar den med tunn låg­friktionsolja som bidrar till den utsökt låga bränsleförbrukningen.

Låg vikt
Jämfört med Scanias välkända, femcylindriga DC09-familj – det naturliga förstavalet för många kunder i de applikationer och den typ av drift som DC07 vänder sig till – är viktminsk­ningen betydande, det handlar om 360 kg som kan omvandlas till nyttolast, allt annat lika. Det finns enligt Scanias sätt att se på saken och optimera fordon dock inget som hindrar att köra 26-tonsfordon med den nya 7-litersmotorn:

– Jämförelsen med DC09 är relevant, men om man ofta har behov av att lasta ett treaxligt fordon till max är den större motorn och de egenskaper den erbjuder troligen det korrekta valet, säger Henrik Eng. Mer sannolikt är att i stället tänka sig en distri­buti­onsbil som kanske startar dagen med en tågvikt på 18 ton men som snart nog, efter att ha gjort några leveranser, är nere på 10-12 ton. Då är det klokt att inte ha en motor med onödigt hög prestanda, speciellt som det kan ge en bränslebesparing på upp till 10 procent enligt Scanias egna mätningar. I vårt erbjud­ande ingår alltid att i dialog med kunden utforma rätt lösning utifrån de faktiska behoven.

Att skräddarsy erbjudandet både när det gäller tjänster och utformningen av själva fordonslösningen utifrån behoven är Scanias verkliga käpphäst. Det fordrar dock ett brett produktutbud för att vara trovärdigt. Det faktum att Scania redan, drygt ett år efter introduktionen av nya generationen, har 19 Euro 6-motorer att erbjuda till den är ett tydligt bevis för att man lever som man lär:

– Vårt mål är alltid att bistå kunderna att vara lönsamma, det kräver i sin tur att det måste finnas många hytt- och motorvarianter att utgå från, säger Henrik Eng. Det är tack vare Scanias modulsystem vi kan erbjuda så många motorer och säkerställa att vi alltid ger kunderna den bästa totala driftsekonomin.  

Scanias nya familj med 7-litersmotorer bygger på en grundmotor som har sålts i mer än 500 000 exemplar. Till den har Scania adderat hela sitt motorkunnande och Scania-unika egenskaper.

Teknisk fulländning
DC07 baserar sig på en välkänd motor som redan används i hundratusentals olika fordon. Den har alltså fördelen av att vara fullt modern men samtidigt också beprövad och uppskattad. Konstruktionen skulle kunna beskrivas som konventionell, men så ser inte Anna Wingren på saken:

– Stötstänger och fyrventilstoppar fungerar utmärkt för de varvtalsområden som är aktuella, säger Anna Wingren. Komplicerad teknik får aldrig vara ett självända­mål utan för Scania det handlar om att skapa kundvärde i form av låg förbrukning, robusthet och pålitlighet. Där levererar den här motorn till 100 procent.

Henrik Eng är som kommersiellt ansvarig från Scanias sida inne på samma spår:

– Med det motorprogram vi redan hade och tillskottet i form av DC07 kan vi erbjuda helt anpassade lösningar till ännu fler applikationer, oavsett vilka specifika behov en kund har. I gränssnitten mellan de olika motor­familjerna finns det till och med möjlig­het att välja om man vill att ens 280 hästkrafter ska åtföljas av 1 200 eller 1 400 Nm, beroende på om man exempelvis är viktkänslig och därför väljer DC07.

Låg motortunnel i P-serien
Introduktionen av DC07 innebär också man nu kan beställa P-hytten med låg motor­tunnel, något som har blivit möjligt tack vare att den nya motorn fordrar mindre ut­rymme. Skillnaden, en 95 millimeter lägre motortunnel, innebär att hytten blir klart luftigare och att möjligheten att förflytta sig sidledes förbättras. Den lägre tunneln inne­bär också att P-hytterna får motsvarande främre förvaring som i G-hytten samt nya möjligheter att arrangera med bakre förvaring och bäddar.

– Skillnaden är större än man först tror, säger Henrik Eng. Vi är övertygade om att många kunder som helt eller delvis kör i stadsmiljöer kommer att upp­skatta den här möjligheten. Det finns både rent praktiska fördelar och en känsla av rymd och luftig­het som är eftersträvansvärd i den här typen av applikationer.

 

Den som väljer Scanias nya 7-litersmotor ihop med en P-hytt kan då också välja att få en 95 mm lägre motortunnel. Det innebär ökad rymd och gör det enklare att förflytta sig invändigt i hytten.

Den låga motortunneln för P-hytter fordrar att man väljer den nya 7-liters­motorn och går att välja till samtliga P-hytter, oavsett längd eller takhöjd.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mika Jukkara, produktchef, Scania Suomi Oy
Telefon: +358400 900 170, e-post: mika.jukkara(at)scania.fi

Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks
Phone: + 46 70 658 98 29, e-post: henrik.eng@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product  Affairs, Scania Trucks
Telefon: +46 70 289 83 78, e-post: orjan.aslund@scania.com

 

 

Scanias nuvarande motorprogram i Euro 6 för nya lastbilsgenerationen:
 

Tekniska data DC07

 

DC07 111

220 hk

DC07 112

250 hk

DC07 113

280 hk

Typ

Rak

Slagvolym

6,7 liter

Tändföljd

1-5-3-6-2-4

Cylindrar

6

Ventiler per cylinder

4

Borrning x slag

107x124 mm

Kamtyp

Normal

Kompression

17,1:1

Bränsleinsprutning

Bosch

Emissionsbehandling

Scania SCR

Avgasbroms

 105 kW@2500 r/min

Oljevolym

24,5 liter

Max effekt

220 hk (162 kW)

@ 1900 r/min

250 hk (184 kW)

@ 1900 r/min

280 hk (206 kW)

@ 1900 r/min

Max vridmoment

1000 Nm @

1050-1500 r/min

1100 Nm @

1050-1550 r/min

1200 Nm @

1050-1600 r/min

 

Tekniska data DC09

 

 

DC09 130

280 hk

DC09 126**

320 hk

DC09 127**

360 hk

Typ

Rak

Slagvolym

9,3 liter

Tändföljd

1-2-4-5-3

Cylindrar

5

Ventiler per cylinder

4

Borrning x slag

130 x 140 mm

Kamtyp

Normal

Kompression

19,0:1

Bränsleinsprutning

Scania XPI

Emissionsbehandling

Scania SCR

Avgasbroms

190 kW @ 2400 r/min

Oljevolym

31 liter

Max effekt

280 hk (206 kW)

@ 1900 r/min

320 hk (235 kW)

@ 1900 r/min

360 hk (265 kW)

@ 1900 r/min

Max vridmoment

1400 Nm @

1000-1350 r/min

1600 Nm @

1050-1350 r/min

1700 Nm @

1050-1350 r/min

 

** Även tillgänglig i ett utförande för upp till 100 % biodiesel, som exempelvis FAME

 

Tekniska data DC13

 

 

DC13 149

370 hk

DC13 141

410 hk

DC13 148

450 hk

DC13 155

500 hk

Typ

Rak

Slagvolym

12,7 liter

Tändföljd

1-5-3-6-2-4

Cylindrar

6

Ventiler per cylinder

4

Borrning x slag

130 x 160 mm

Kamtyp

Miller

Normal

Kompression

20,9:1

19,4:1

Bränsleinsprutning

Scania XPI

Emissionsbehandling

Scania SCR

Avgasbroms

256 kW @ 2400 r/min

Oljevolym

43 liter

Max effekt

370 hk (272 kW)

@ 1900 r/min

410 hk (302 kW)

@ 1900 r/min

450 hk (331 kW)

@ 1900 r/min

500 hk (368 kW)

@ 1900 r/min

Max vridmoment

1900 Nm @

1000-1300 r/min

2150 Nm @

1000-1300 r/min

2350 Nm @

1000-1300 r/min

2550 Nm @

1000-1300 r/min

 

Tekniska data DC16

 

 

 

DC16 116

520 hk

DC16 117

580 hk

DC16 118

650 hk

DC16 108

730 hk

Typ

V8

Slagvolym

16,3 liter

16,4 liter

Tändföljd

1-5-4-2-6-3-7-8

Cylindrar

90° V8

Cylinderhuvuden

8

Ventiler per cylinder

4

Borrning x slag

130 x 154 mm

Kamtyp

Miller

Normal

Kompression

22,2:1

20,3:1

17,4:1

Bränsleinsprutning

Scania XPI

Emissionsbehandling

Scania SCR

Scania EGR/SCR

Avgasbroms

297 kW @ 2400 r/min

  320 kW @ 2400 r/min

Oljevolym

43 liter

Max effekt

520 hk (382 kW)

@ 1900 r/min

580 hk (427 kW)

@ 1900 r/min

650 hk (479 kW)

@ 1900 r/min

730 hk (537 kW)

@ 1900 r/min

Max vridmoment

2700 Nm @

1000-1300 r/min

3000 Nm @

950-1350 r/min

3300 Nm @

950-1350 r/min

3500 Nm @

1000-1400 r/min

 

Samtliga av Scanias motorer för Euro 5 och Euro 6 kan, oavsett motorfamilj, köras på upp till 100 procent inblandning av HVO (Hydro treated Vegetable Oil) eller i valfri mix mellan diesel och HVO.