Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

L-serien – ny stadshytt som samverkar på låg nivå

Scanias nya generation

  • L-serien är en helt nyutvecklad lågbyggd hyttserie för urbana miljöer
  • För applikationer inom distribution, renhållning och anläggningskörning 
  • Upp till tre passagerarplatser och lätt att förflytta sig invändigt i hytten
  • Ett enda insteg ihop med automatisk nigning
  • Erbjuder bästa ergonomi och samspel med övriga trafikanter
  • Scania City Safe Window ger ökad sikt och säkerhet

I Scanias erbjudande för nya lastbilsgenerationen för city- och stadsnära miljöer gör nu L-serien debut. L-serien har staden och dess omgivningar som sitt rätta element, oavsett om det handlar om applikationer inom distribution, renhållning eller anläggningskörning.  

– L-serien får sägas vara kronan på verket i vårt urbana erbjudande, säger Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks. L-serien har exakt de egenskaper som krävs för distribution och en rad andra applikationer som oftare än man kanske först inser främst opererar i stadsmiljö med intensiv trafik och där många olika trafikanter måste samsas om utrymmet.

Nytänkande användning
– En tydlig trend är att lågbyggda hytter, som traditionellt främst har använts för sopbilar, nu letar sig in i allt fler applikationer, säger Henrik Eng. För något decen­nium sedan hade många höjt på ögonbrynen för en tippbil med lågbyggd hytt men snart är det vardagsmat i vissa storstäder. De eftergifter man behöver göra beträff­ande markfrigång och attackvinklar överträffas av fördelarna för den som kör mest i stan med att komma mer i nivå med sin omgivning.

Enligt Henrik Eng är intresset för att sadla om till lågbyggda bilar med hållbarhetsan­språk stort, pådrivet inte minst av ledningar och myndigheter i större städer:

– De ställer berättigade krav på att lastbilen måste modernisera sig för att passa in. 

En lågbyggd tippbil med Scania City Safe Window i passagerardörren, en tyst gas­motor och med bio­metan i tankarna är idag mycket mer välsedd på Londons gator
än traditionella fordon. Faktum är att zoner med utök­ade buller­krav, regler om emissioner och samspel med övriga trafikslag lär förvisa traditionella tippbilar till enbart de slags användningsområden som inte finns i stan.

L-serien niger lågt
L-seriehytterna är alltid 20 decimeter långa och finns med tre olika takhöjder, låg, normal och hög. Beställer man den med nigning (som aktiveras automatiskt via handbromsen) är det bara ett steg för att komma in i hytten via en golvbrunn, själva golvhöjden ligger då kring 80 cm (lite beroende på val av däck). Förutom att vara lågt är insteget också brett, hela 79 centimeter. Utan nigning krävs två insteg, golvhöjden hamnar då ändå på låga 93 centimeter. 

 

Scanias L-serie kan utrustas med automatisk nigning och ger då ett insteg på 44 cm. Förutom att vara lågt är insteget också brett, till stor hjälp för den som ofta kliver i och ur en sopbil exempelvis.

Båda sidorna av hytten erbjuder samma instegshöjder, det är också lätt att förflytta sig tvärs igenom hytten – exempelvis för att slippa stiga ut i gatan – via en förbind­else framför motortunneln.

L-serien drivs av Scanias uppdaterade 9-litersmotorer som finns i tre olika effekt­nivåer för diesel. Under 2018 kommer Scania dessutom att introducera OC09 ihop med L-serien i två effektnivåer för gas (och för såväl CNG som LNG). Sam­t­liga motorer kan väljas i kombi­nation med Scania Opticruise eller med en automat­låda från Allison. Typiska axelkonfigurationer för urbana applikationer är 4x2 eller 6x2*4, dvs. med Scanias elektriskt styrda stödaxel.

– Den här typen av lastbilar som inte är så höga är med sin lite mildare framtoning uppskattade i urbana miljöer, säger Henrik Eng. Men det handlar inte bara om fram­toningen, utan om att förarna kommer i nivå med och kan få kontakt med övriga trafikanter. Och för förarna själva handlar det förstås också om förbättrad ergonomi, speciellt om man ofta kliver i och ur hytten.

Många bygg- och anläggningsbilar används påfallande ofta i intensiva trafikmiljöer i större städer där deras viktigaste egenskaper är förarkontroll, lågt ljud och överblick snarare än terrängegenskaper.

Ytterligare fördelar med Scanias L-serie är att den i körläge, med en normal speci­fikation, ändå erbjuder en markfrigång på omkring 24 centimeter i fronten. Även för påbyggarna är det väl sörjt: påbyggnationen kan börja redan vid en tänkt linje som går 42 centimeter bakom centrum på frontaxeln.

Säker sikt   
En väsentlig nyhet på säkerhetsområdet är att Scania nu introducerar möjlig­heten att välja till Scania City Safe Window i passagerardörren i samtliga utföranden av P- och L-hytterna. En lågt placerad ruta i passagerardörren ökar förarens möjlig­heter att upp­­­täcka oskyddade trafikanter som barn, cyklister och fotgängare i last­bilens omedelbara närhet.

 – För förare som ofta kör i urbana miljöer innebär en ruta i dörren ökade säkerhets­marginaler och reducerar ett påtagligt stressmoment, säger Henrik Eng. Lösningar med kameror och sensorer förringar på inget sätt värdet med att direkt kunna se och rent av etablera kontakt med andra trafikanter. Allt som bidrar till att öka förarens sikt kan vara livsavgörande för alla inblandade i en trafiksituation.
 

Scania City Safe Window ökar förarens möjlighet att i tid upptäcka och samspela med oskyddade trafikanter, speciellt i intensiva stadsmiljöer där lastbilar måste ta maximal hänsyn till andra.

Scania City Safe Window finns att beställa till passagerardörren till samtliga P- och L-hytter, de hytter som är mest frekventa i urbana applikationer som distribution, av­falls­hantering och olika underhållsfordon. Väljer man till den innebär det inskränkningar beträffande öppningsbarheten av dörrens ordinarie sidoruta. Men det är av mindre betydelse eftersom rutan på förarsidan är den som används för att exempelvis räcka ut passerkort, frakthandlingar etc.

 – Ur ett hållbarhetsperspektiv finns inget viktigare än att minimera lastbilarnas på­verkan på omgivningen säger Henrik Eng. Scania City Safe Window är ett lysande exempel på att det handlar om högst konkreta åtgärder som gör skillnad här och nu.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Jukkara, produktchef, Scania Suomi Oy
Telefon: +358400 900 170, E-mail: mika.jukkara(at)scania.fi

Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 658 98 29, E-mail: henrik.eng@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: +46 70 289 83 78, e-post: orjan.aslund@scania.com