Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

En ny generation stadslastbilar

Lösningar för staden

Scania inleder nu den tredje lanseringsfasen för den nya lastbilsgenerationen för de europeiska marknaderna. Fokus ligger på urbana applikationer som används för distribution och transporter i, kring och mellan städer samt för sophantering, renhållning och räddningsfordon. Urban mobilitet är avgörande för att moderna städer ska fungera, vara attraktiva och hållbara.

  • Lanseringen av den nya lastbilsgenerationen fortsätter, nu med håll­bara lösningar för distribution, renhållning och räddnings­fordon i urbana miljöer i enlighet med Scanias ut­tal­ade här & nu-filosofi
  • Kraftfulla gasmotorer för ett brett spektra av applikationer
  • Ny serie 7-litersmotorer för sänkt förbrukning och ökad lastförmåga
  • Kraftigt utökat hyttprogram med L-serien, en unik, lågbyggd stads-hytt och en ny Scania CrewCab med starkt förbättrad säkerhet
     
Den tredje fasen i Europa av Scanias stora introduktion av den nya lastbilsgenerationen fokuserar på urbana lösningar för de applikationer som främst verkar i städer och tätorter. Nya motorer, nya hytter och fler alternativ gör att Scania befäster sin ledande position inom hållbarhet.

– Som ledare inom hållbara transporter är vår utgångspunkt att kunderna behöver kunna tackla utmaningar som trafikstockningar, säkerhet, omsorg om miljön, totalekonomin samt att erbjuda attraktiva arbetsförhållanden, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Scania Trucks. Med den här lanseringen kan Scania erbjuda ökad lönsamhet i varje kundmöte, tack vare ett mer hållbart och skräddarsytt erbjudande med fler tjänster och produkter jämfört med andra tillverkare.

Urbana transportlösningar handlar om allt från varudistribution och sop­hantering till avancerade logistiksystem med hållbarhets- och effektivitetsfokus. Stora städer med många invånare på liten yta är fördelaktiga ur ett avstånds­per­spektiv, ut­maningen består i att många trafikanter ska samsas utan att komma i konflikt med varandra.

Scania fortsätter att gå i bräschen med lösningar som är hållbara ur alla per­spektiv, samtidigt som de naturligt svarar mot de typiska utmaningar stadsnära trans­porter tampas med som exempelvis lönsamhet, buller, miljöaspekter och köer. Med intro­duktionen av Scanias nya lastbilsprogram breddas erbjudandet för städer:

– Vår strategi bygger på att addera nya tjänster och en rad mycket mångsidiga produkter både på motor- och på hyttsidan, säger Alexander Vlaskamp. Möjligheten för utförare och transport­köpare att i dialog med Scania skräddarsy en hållbar lösning når nya nivåer, oavsett vilken stads­­­nära applikation eller vilka slags ut­maningar det handlar om. Hållbarhet är idag en nyckelfråga för alla städer runt om i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olli Heikkinen, marknadschef, Scania Suomi Oy
Telefon: 050 64 258, E-mail: olli.heikkinen(at)scania.fi 

Alexander Vlaskamp, Senior Vice President, Sales & Marketing, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 081 10 93, E-mail: alexander.vlaskamp@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks
Telefon: + 46 70 289 83 78, E-mail: orjan.aslund@scania.com