Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Scania åter marknadsledare år 2016

År 2016 ökade försäljningen av tunga lastbilar med en totalvikt på minst 18 ton kraftigt. Totalt såldes 2587 sådana fordon, 22,4 procent fler än 2015 (2113). Alla märken ökade försäljningen, Scania mest av alla. År 2016 registrerades 154 fler nya Scanior än 2015.

År 2016 nyregistrerades alltså 2587 lastbilar med en totalvikt på minst 18 ton. Av dessa var 949 av märket Scania, vilket innebär en marknadsandel på 36,7 procent och en klart marknadsledande position. Antalet nyregistrerade Scanior ökade med 19,4 procent från år 2015..

Stark inom nästan alla användningsområden
Scania tog första plats inom bl.a. de följande användningsområdena: De senaste årens framgångar som timmerbil fortsatte: marknadsandelen var 46,9 procent. Inom bilar för styckegods med öppet flak var Scanias andel 40,4 % och med sluten kaross motsvarigt 41,9 %. Inom bilar för containertransport var Scanias andel 49,9 %

Inom ADR-tankbilar var Scanias andel i fjol 48,4 % och inom andra tankbilar (t.ex. mjölkbilar) 42,1 %. Scania har traditionellt varit en populär arbetshäst i sophanteringsbranschen, och så också i fjol, då mer än varannan nyregistrerad sopbil var en Scania. Marknadsandelen inom sopbilar var i fjol 53,0 %.

Ett användningsområde överskuggade dock alla andra: Inom brand- och räddningsbilar var Scanias marknadsandel åter 100 %, dvs. samtliga 51 brand- och räddningsbilar som nyregistrerades år 2016 var Scanior.

Streamline regerar
En överväldigande majoritet av alla Scanior som nyregistrerades år 2016 var av modell Streamline. De första Scaniorna ur den nya generationen registrerades i Finland under senare hälften av november, så deras andel är naturligtvis fortfarande liten.

I och med att modellserien och sortimentet utvidgas under året, kommer tyngdpunkten att allt tydligare ligga på den nya modellserien, vilket borgar för att 2017 blir ännu intressantare än fjolåret.

För ytterligare information vänligen kontakta försäljningsdirektör Seppo Hallikainen, tfn 050 62447 eller seppo.hallikainen (at) scania.fi