Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Scania Growth Capital
Scania Growth Capital investerar i smart factory-bolag

Scanias nybildade corporate venture capital-bolag Scania Growth Capital har genomfört sin första investering. Bolaget går in som ägare i finländska Enersize Oy, som genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer signifikanta energibesparingar i industriella tryckluftssystem.

 

– Vi ser en stor potential i bolaget och dess möjlighet att utvecklas på den globala marknaden för en energieffektiv och hållbar industriproduktion, vilket även främjar Scanias fortsatta utveckling och tillväxt och ligger i linje med vår vision att ta ledarskap inom hållbara transportlösningar. Enersizes lösning kan bidra till en väsentlig minskning av energiförbrukningen vid såväl Scanias industriella anläggningar som serviceverkstäder, säger Daniel Wedberg, chef för Strategi och Affärsutveckling på Scania.

Enersize åstadkommer genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör 5 procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund.

– Vi är mycket nöjda att Scania Growth Capital valt att investera i Enersize. Scania har gedigen erfarenhet av fordons- och tillverkningsindustri och deras entusiasm över både vår affärsmodell och teknologi glädjer oss. Med industriella ägare ombord förstärker vi även vårt globala nätverk och tillför strategisk kunskap kommenterar Christian Merheim, styrelseordförande i Enersize Oy.

Scania Growth Capital är en corporate venture capital-fond som investerar i tillväxtbolag med strategisk koppling till Scania och Scanias ecosystem av kunder och partners. Fonden investerar i företag som möjliggör transformationen till ett mer miljövänligt transportsystem och i satsningar som kan upptäcka disruptiva teknologier och affärsmodeller. Scania Growth Capital skapar även en plattform på vilken Scania kan stötta drivna entreprenörer med tillgång till ett stort ekosystem och bred och djup industriell kompetens. Fonden förvaltas av ett externt förvaltningsbolag som består av ett team med omfattande erfarenhet från både investeringar och fordonsbranschen. Venture capital-veteranen Lars-Olof Gustavsson är styrelseordförande i Scania Growth Capital och även styrelseordförande i det externa investeringsbolaget.

Scania Growth Capital utvärderar investeringsförslag på bred front. De kan bland annat omfatta bolag med produkter, lösningar eller tjänster inom digitalisering, självkörande fordon, uppkoppling, hybridisering, förnyelsebara bränslen och smarta fabriker.

Scania är redan engagerat i ett flertal partnerskap för att ta en ledande roll i övergången till ett hållbart transportsystem, både med kunder, akademi och andra teknikföretag. Genom Scania Growth Captial når Scania ett segment av kompletterande bolag och får möjlighet att delta i utveckling och innovation inom branschen som ibland ligger utanför Scania egen kärnverksamhet eller bidrar till att stärka denna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investeringsrelaterade frågor, vänligen kontakta investeringsteamet direkt via

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: