Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units
Henna Wickström aloittaa 1. elokuuta Scania Suomi Oy:n toimitusjohtajana. Hän on kautta aikain ensimmäinen naispuolinen toimitusjohtaja Scanian myyntiorganisaatiossa Euroopassa.
Henna Wickström ny VD för Scania Suomi

Henna Wickström  är från den 1 augusti ny VD för Scania Suomi Oy. Hon är genom tiderna den första kvinnliga VD:n i Scanias försäljningsorganisation i Europa. 

MBA Henna Wickström,  50 i år, har jobbat inom Scania i drygt 16 år. " Jag började som utvecklingschef i bolaget 2000. Då inleddes utvecklingsarbetet för att ta i bruk de kvalitetsstandarder som styr verksamheten i Scanias säljbolag", säger Henna Wickström.

"Sex år som ansvarig direktör för Scania Suomis service-, verkstads- och reservdelstjänster lärde mig mycket, det hur mycket dessa funktioner betyder för våra kunder. Av vår verksamhet förväntar de sig en jämn kvalitet och en förstklassig kundbetjäning i alla situationer", fortsätter Henna.

De senaste fyra åren har Henna Wickström varit utvecklingsdirektör i Scania Suomi. Under denna tid har man utvecklat nya tjänster och aktiviteter som ska stöda kundernas affärsverksamhet.

"Under dessa 16 år har jag fått vara med i mycket. Jag tror att min starka utvecklingsbakgrund och min erfarenhet av tjänstebusiness var orsaker till att jag sågs som lämplig att bli VD för bolaget", säger Henna Wickström.

En premium produkt och ett utmärkt bolag
Den svaga ekonomin i Finland märks speciellt i transportbranschen. Kunderna har ändå visat förtroende för Scania och organisationens tjänsteförmåga. Scanias marknadsandel bland lastbilar har under första halvåret varit bra. " Jag tror att detta är en följd av att Scania som ett totalpaket är ett mycket intressant och ekonomiskt alternativ. Vi är speciellt stolta över Scanias goda bränsleekonomi. Scania är en premiumprodukt och vårt arbete för att utveckla våra tjänster har varit långsiktigt. Vårt nätverk är i gott skick och våra anställda har förbundit sig att ge sitt bästa varje dag när det gäller kvalitet och kundbetjäning. När man ytterligare lägger till att bolaget skötts väl och vår ekonomiska situation möjliggör forsatta insatser för utveckling, kan man bara konstatera att det inte finns orsaker till stora linje- eller strategiförändringar", summerar Henna Wickström.

Scania utvecklar nya tjänster genom digitalisering
Det är bra att vara medveten om framtidens trender som redan nu kan skönjas och på sitt sätt kommer att förändra transportbranschen. Redan nu har utvecklingen av nya tjänstemodeller möjliggjorts av digitalisering. För närvarande erbjuder Scania sina kunder t.ex. Scania Fleet Management Services och distansdiagnostiktjänster. Scanias förarcoaching grundar sig på personlig träning där coachen analyserar fordonets data. Till och med serviceprogram som traditionellt ansetts fasta kan i dag anpassas enligt fordonets verkliga användning och datan analyseras då fordonet är i användning. I serviceprogrammet kommunicerar fordonet hurdan service behövs med Scania verkstaden.

"Digitaliseringen kommer under kommande år att stort påverka utvecklingen av produkter och tjänster inom branschen. En annan utmaning som påverkar vår bransch i framtiden gäller utvecklingen av hållbara transportlösningar. Transportbranschen förväntas allt tydligare delta i arbetet för att bromsa klimatförändringen. Det är skäl att lyfta fram och utveckla lösningar som alternativa bränslen och logistikoptimering  genom vilka vi kan påverka COutsläpp", fortsätter Henna Wickström.

Redan nu har Scania presenterat förarlösa fordon och i juni öppnades i Sverige världens första elektrifierade väg. Även här är Scania i topp.

Våra kunders framgång styr oss
"Vår främsta uppgift är att som ett team hjälpa våra kunder till framgång. Detta ska styra vår vardag, utvecklingen av vårt know-how behov samt utvecklingen av produkter och tjänster", säger Henna Wickström.

"Jag är mycket inspireread av min nya uppgift att leda ett av branschens banbrytande företag.  Från början får jag vara med när Scania inleder en ny intressant era. Den 23 augusti  presenteras en ny lastbilsgenerations första versioner för fjärrtransporter. Vi kommer att ha mycket intressant att berätta för våra kunder under kommande år. Fint är också att det nuvarande lastbilsprogrammet kommer att finnas på marknaden tills vidare. Bilarna är nu bättre än någonsin", säger Henna Wickström, ny VD för Scania Suomi Oy.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Henna Wickström, henna.wickstrom(at)scania.fi, tfn 050 304 8763
Kommunikationschef Heidi Nurmi-Rekonen, heidi.nurmi-rekonen(at)scania.fi, tfn 050 412 1177