Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Proctor & Gamble minskar utsläppen

”Fantastiskt med lastbilsdata för att mäta koldioxid-utsläpp”

Som snabbt växande konsumtionsvaruföretag som tillverkar, säljer och distribuerar sina produkter över många olika regioner är man på Procter & Gamble högst medveten om sin miljöpåverkan.

”På min division arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan och självklart vill vi minska antalet körda kilometer”, säger Antonio Malvestio, ordförande i Freight Leaders Council, Procter & Gamble. ”Detta gör vi genom att pressa ihop produkterna och öka kubikfyllnadsgraden. Men vi vill också arbeta direkt med koldioxidutsläppen. Därför undersöker vi olika kalkyleringsmetoder och försöker se hur mycket vi släpper ut i miljön varje dag.”

Malvestio var särskilt imponerad av Scanias sätt att övervaka de dagliga resultaten för lastbilar och alla data som kan samlas in. ”Det skulle vara perfekt att ha mängder av information om hur mycket koldioxid som varje resa genererar. Tänk dig att få all information om kilometerbelastningen plus hur mycket koldioxid varje specifik last genererar? Det vore fantastiskt.”