Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

FOSSILFRIA BRÄNSLEN

36 gasdrivna Scaniabussar i Norge

Mot en fossilfri busspark

I juni 2015 levererades 36 gasdrivna Scania OmniExpress Euro 6-bussar till Nobina Akershus, som är en norsk leverantör av kollektivtrafiktjänster. Bussarna ska användas vid företagets depå i staden Ski söder om Oslo och utgör en del av regionens fossilbränslefria strategi.

Bob Sebro är verksamhetschef för Akershus och har sin bas vid Nobinas depå i Ski. Företaget trafikerar busslinjer för Ruters räkning, ett offentligt företag som planerar, samordnar, beställer och marknadsför kollektivtrafik i områdena kring Oslo och Akershus. – Vi använder fossilfria bränslen eftersom Ruter har förbundit sig att övergå till helt fossilfria bränslen senast år 2020, förklarar Sebro.

Nobina upptäckte att gas var en perfekt lösning för bussarna i Ski-området tack vare den befintliga infrastrukturen och tillgången till biogas. De nya bussarna sattes i drift i mitten av 2015. – Såväl bussarna som gasleveransen och påfyllningsstationerna har fungerat mycket bra, säger Sebro.

En effektivare vagnpark

De nya bussarna ersatte äldre bussar som hade trafikerat området. Den förra vagnparken innehöll en blandning av bussar, medan det i den nya vagnparken finns endast två typer: 18 stycken 15-meters och 18 stycken 13-meters.

– De är väldigt lika inuti, och det är enkelt för förarna tack vare de likartade arbetsförhållandena ombord, säger Sebro.

Olika rutiner för bränslepåfyllning

Erfarenheter från Nobinas depå i Ski visar att den största skillnaden mellan en biogasdriven buss och en dieselbuss är de skilda bränslepåfyllningsrutinerna. – Vi måste tanka varje gång en buss kommer förbi depån. När det gäller körningen är det ingen skillnad mellan gasbussar och dieselbussar, säger Sebro.