Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Marinmotorer

Oöverträffad bränsleeffektivitet

Scanias bränsleinsprutningsteknik inom den marina sektorn

Det senaste tillskottet i Scanias marina motorprogram innehåller beprövad teknik för XPI-bränsleinsprutning, vilket möjliggör enastående bränsleeffektivitet. Med sina upp till 1 150 hk är den nya V8-motorn också den mest kraftfulla motorn i programmet.

Scanias kraftfullare marinmotorprogram innehåller nu företagets system för XPI-bränsleinsprutning av common-rail-typ, som sedan länge använts i Scanias motorer för lastbilar och industriella användningsområden.

Förbättrad effekt

Svante Lejon är ledande teknisk rådgivare vid Scanias division för forskning och utveckling, och han ansvarar bland annat för att utveckla koncept för teknisk prestanda för industri- och marinmotorer.

– XPI-systemet tillför mer bränsle i cylindrarna på kortare tid, vilket genererar mer kraft. Detta ställer dock högre krav på filtreringssystemet och på bränslets renhet, eftersom systemet är känsligare för partiklar, säger han.

Lejon säger vidare att utmaningarna tidigare innebar att Scania inte använde common rail-teknik i sina marina lösningar. – Bränslekvaliteten som krävs för marint bruk skiljer sig från den bränslekvalitet som krävs för lastbilar och industriella användningsområden. Men filtertekniken har nu nått en nivå som gör det möjligt att upprätthålla den höga prestanda och tillgänglighet som Scania kräver, säger han.

Mindre avtryck

V8-versionen av Scanias marinmotor är baserad på företagets beprövade och testade 16,4-liters V8 för lastbilar. Motorn är den kraftfullaste motorn i det marina programmet och kan producera upp till 1 150 hk för användning i arbetsbåtar. Även om detta innebär ökad effekt jämfört med den förra generationen är den fysiska storleken på installationen densamma, vilket gör det enkelt att uppgradera en befintlig V8-installation till den nya motorplattformen.

Scanias modulsystem i kombination med företagets motorstyrsystem (EMS) gör att samma plattform kan användas för olika användningsområden. En motorlösning kan därmed skräddarsys för helt olika driftprofiler utan att man behöver ge avkall på något.

– Det är delvis tack vare Scanias motorstyrsystem som vi kan optimera motorplattformen för så många olika användningsområden. Annars skulle vi ha behövt tillverka en motor som inte var lika bra för varje enskilt område, säger Lejon.