Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

FORSKNING OCH UTVECKLING

Vi skapar en innovationskultur

Innovation främjar tillgänglighet

Scania investerar betydande summor i världsledande forskning och utveckling. Kunderna förväntar sig pålitliga och innovativa lösningar som främjar fordonstillgängligheten.

Efter den framgångsrika lanseringen av Scanias Euro 6-motorer fokuserar företaget nu på transportlösningar som minskar utsläppen. Inom en nära framtid kommer företaget också att intensifiera arbetet med alternativa bränslen och hybridlösningar.

Scanias innovationskapacitet växer tack vare det ständigt pågående samarbetet med universitet, forskningsinstitut, leverantörer, kunder och andra partner. Detta gör det möjligt att utveckla en innovationskultur och säkerställa den kompetens som krävs för framtida tillväxt och utveckling samt lyfta fram idéer för hur man uppnår mer hållbara transportlösningar. Scania samarbetar med bland andra Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola samt universiteten i Luleå och Linköping. En annan viktig resurs är tillgången till Volkswagenkoncernens globala utvecklingsnätverk.

Bland de fördelar som Scania får av samarbetet med Volkswagen och akademiska partner kan nämnas det faktum att företaget snabbare kan reagera på trender och ny teknisk utveckling och att det därför går snabbare att hitta nya lösningar. Det tekniska ledarskapet bygger på samarbete med rätt partner.

Förståelsen för kundernas dagliga verksamhet är avgörande. Som global aktör måste Scania anpassa de globala lösningarna till specifika marknadsbehov. På nya marknader och i segment med olikartade driftförhållanden kan man behöva fokusera på att anpassa de befintliga produkterna efter lokala förutsättningar, till exempel specifika körsträckor eller kapacitetsutnyttjande. Eller så fokuserar man på att utveckla nya produkter. Energiresurser och energipolicyer skiljer sig mellan olika länder, vilket innebär att Scania måste ha ett mycket flexibelt arbetssätt och kunna erbjuda ett brett urval av lösningar.

Anslutna fordon är en värdefull källa till kunskap för Scanias forskning och utveckling. Insamlingen av data gör det möjligt att analysera fordonens prestanda under vitt skilda driftförhållanden. Uppgifterna kan också användas för att analysera förarbeteenden och sedan användas i utvecklingen av nya avancerade förarstödsystem.