Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

HÅLLBARA TRANSPORTER

IKEA uppmuntrar till alternativa bränslen

IKEA: ”Vi uppmuntrar att använda alternativa bränslen”

Ikea har satt upp ambitiösa mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Ett av företagets mål är att minska koldioxidutsläppen från transporter och tjänster med 30 % till år 2020.

Scott Hemphill, som är ansvarig för global hållbarhetsutveckling inom Ikea Transport & Service, berättar att heminredningsföretaget uppmuntrar sina transportörer att använda bränsleeffektivare fordon och överväga alternativa bränslen i större utsträckning för att minska miljöpåverkan.

”Vi arbetar redan med många transportörer som använder alternativa bränslen, till exempel HVO, biometan eller olika typer av gas, antingen trycksatt naturgas eller flytande naturgas”, säger han. ”Vi har bara börjat vår resa. Vi behöver jobba med fler transportörer, och ingå partnersamarbeten med fler transportörer, för att kunna sänka utsläppen av växthusgaser.”

Stort utbud av hållbara transportlösningar

Hemphill ser också hybridtekniken som ett bra alternativ. ”Den kan vi ha stor nytta av”, säger han. ”Leveranserna körs ofta ut tidigt på morgnarna till våra varuhus, så bullernivåerna kan vara något som vi kommer att behöva ta större hänsyn till i framtiden.”

På ett event för kunder och transportköpare presenterade Scania nyligen marknadens största utbud av hållbara transportlösningar för utvalda gäster som alla har ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan. Scania förklarade att det är möjligt att ta kontrollen över och minska koldioxidutsläppen redan här och nu.