Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

HÖG EFFEKT

FÖR KRÄVANDE MARINA TILLÄMPNINGAR

HÖG EFFEKT FÖR MARIN VERKSAMHET

Det kraftfulla marina programmet från Scania är utvecklat för att uppfylla behoven hos yrkesmänniskor som arbetar i miljöer där effektkraven är höga och tillgängligheten avgörande.

I Scanias marina program med hög effekt, som består av 13-liters radmotorer och 16-liters V8-motorer, används ett extra högt bränsleinsprutningstryck (XPI) för att nå effektnivåer på upp till 1 150 hk (846 kW).

Mycket hög bränsleekonomi, högt effekt-/viktförhållande, omedelbar respons och ett imponerande vridmoment bidrar till en verksamhet som är både säker och effektiv. Dessutom gör Scanias XPI-system det möjligt att uppnå detta med minimala bullernivåer, vilket gynnar både åkerierna och omgivningen.

Liksom alla Scanias motorer är de konstruerade för att vara pålitliga. I kombination med Scanias utmärkta eftermarknadserbjudande är de här motorerna en pålitlig lösning även för de mest krävande marina tillämpningarna, vilket gör att de passar perfekt för patrullbåtar, livräddningsfartyg, lotsbåtar och andra planande båtar.