Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Nya generationen anläggning

Utvecklade med och för kunderna

Vid utvecklingen av Scanias nya anläggningsfordon spelade direktresponsen från kunderna en viktig roll. Möt några av de experter som tog in kundernas och förarnas behov i de nya lastbilarna.

Kundernas utmaningar och krav

Med den nya generationen anläggningsfordon har Scania de perfekta lösningarna på även de tuffaste transportuppdragen, där robusthet och driftsäkerhet gör hela skillnaden och samtidigt hjälper åkaren att genomföra sina uppdrag – och dessutom tjäna pengar på dem. Grunden till detta är hög tillgänglighet och fordon med enastående produktivitet.

– Många transportföretag har kommit på att det bästa sättet att uppnå detta är ett nära samarbete med Scania, säger Niklas Engholm.

Som produktchef för anläggningsfordonen inom Scanias sälj- och marknadsföringsavdelning ingår han i ett stort team som arbetar tvärfunktionellt som kundernas röst gentemot Scania. 

 

"Det är vårt ansvar att förstå deras utmaningar och krav”, säger Engholm.

I detta arbete har Scanias produktchefer ett nära samarbete med forsknings- och utvecklingsingenjörerna. Flera år innan lanseringen av de nya anläggningsfordonen började de besöka kunderna tillsammans, i team. Teamen tillbringade mycket tid hos kunderna i anläggningsbranschen för att se hur lastbilarna används runtom i världen.

Hur fordonet används

”Från vår sida såg vi på verksamheten och på hur fordonen används för att tjäna pengar. Våra kolleger från Fo&U-avdelningen fokuserade mer på själva driften och förutsättningarna för lastbilarnas arbete.”

”Det viktigaste fokusområdet är naturligtvis tillgängligheten. Tillsammans med våra anläggningskunder har vi sett och upplevt många krävande utmaningar som deras lastbilar utsätts för, till exempel risken för att köra fast och behovet av en riktigt bra bogserlösning samt den ständigt närvarande risken för att köra på något. I båda fallen krävs en robust stötfångare i stål. För dessa och andra behov har vi nu det perfekta arbetsverktyget – Scanias nya XT-program.”

Teamen från Scania tittar på verksamheten, samlar in data och diskuterar med transportföretagen – allt för att skaffa sig större insikt. All denna information återförs i utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Staffan Berglund, chef för teknisk produktplanering och fordonsvalidering inom Scanias enhet för forskning och utveckling, vill gärna lyfta fram Scanias mångåriga kundfokus i produktutvecklingen.

– Ur Scanias perspektiv har vi alltid arbetat väldigt nära kunderna och vi har successivt förstått mer och mer om deras verksamheter och behov. Vi letar efter de egenskaper och lösningar som kunderna behöver. Sådana lösningar kan bestå av både produkter och tjänster. Det är utifrån denna utgångspunkt som vi utvecklat det nya programmet, förklarar Berglund.

 

Utvecklat för varierande driftförhållanden

Genom att studera kundernas arbete i riktigt tuffa driftförhållanden hittar Scaniateamen ibland ”luckor”, det vill säga saker som kunderna behöver men som ännu inte erbjuds av Scania. Det kan vara axlar, effektnivåer eller interiörlösningar i hytten som förarna efterfrågar. Med det nya XT-programmet har Scania lyckats täppa till dessa luckor.

Men Scania inhämtar också stora mängder information från anslutna fordon. Magnus Staaf, ansvarig för driftprestanda, förklarar:

”I nuläget får vi data från över 650 000 lastbilar över hela världen. Från dessa uppgifter kan vi se hur kunderna använder sina lastbilar och hur det går för dem i sina respektive driftområden. Vi kan till exempel se hur motorn fungerar i tusentals lastbilar i olika driftförhållanden. Körs fordonen på ett ekonomiskt sätt eller inte? Behövs det nya effektnivåer i motorprogrammet?

För Mikael Wågberg, Senior Engineer, är det viktigt att förstå alla de olika situationer som fordonen verkar i.

Fantastiska köregenskaper

”Efter att ha träffat massor av kunder i hela världen vet jag att fordonen körs i allt från tropiska förhållanden till arktiska miljöer. För att tillverka exakt de fordon som kunderna behöver måste vi ta in fakta om alla olika typer av driftförhållanden. Det är en utmaning!”

”Vi på Scania vet att god körbarhet och en riktigt bra förarmiljö är viktiga faktorer för att locka de bästa förarna för att på så vis uppnå högsta möjliga produktivitet och tillgänglighet för våra kunder. Det nya Scania XT-programmet hjälper verkligen föraren med sin robusthet och sin mobilitet i tuffa miljöer.”

Testbana simulerar verklig drift

Vid sina kundbesök i hela världen samlar Scaniateamen också in information som används för att utforma testbanan. Dessa väldigt hemliga testbanor ska, i mesta möjliga mån, efterlikna de utmaningar som de verkliga kunderna möter i sin dagliga verksamhet. Henrik Nyrén, chef för Strength and Durability Testing, förklarar:

”Testbanan består av många olika delar. Där fins det viktiga hållbarhetstestet och många olika hinder som verkligen sätter press på strukturen i de nya lastbilarna. Vid utvecklingen av det nya XT-programmet fokuserade vi väldigt mycket på hållbarhetstestningen av den nya stålstötfångaren. Den gjorde mycket bra ifrån sig i våra tester kan jag säga.”

Utarbeta de rätta underhållsplanerna

När Scanias produktchefer och ingenjörer har utvecklat dessa nya fordon för riktigt tuffa förhållanden, behövs det någon som kan säkerställa att de faktiskt presterar och ger kunderna högsta möjliga tillgänglighet och produktivitet även på lång sikt. Det är där teamet som arbetar med Scanias globala servicekoncept kommer in. En av teammedlemmarna är Niklas Olsson, produktchef för Scania Underhåll.

”Vi vet att korrekt underhåll och service är nyckeln till maximal tillgänglighet. Mitt jobb är att se till att Scania kan erbjuda våra kunder de bästa service- och underhållsprogrammen. Och med vår tjänst Scania Underhåll med flexibla planer kan vi alltid presentera ett optimerat underhållsintervall som är perfekt anpassat till varje affärsverksamhet.”

En annan tjänst som passar anläggningsdrift är Scania Fleet Care, där Scaniapersonal tar hand om kundens hela fordonspark oavsett typ, märke och ålder på fordonen.”

”Det är en tjänst som ser till att varje fordon i fordonsparken presterar på topp och uppvisar högsta tillgänglighet, så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet, säger Olsson.