Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

Självkörande lastbilar

Världens första fullskaliga verksamhet för självkörande lastbilar i kolonn

Självkörande lastbilar på allmänna vägar i Singapore

Scania utgår från sin egen avancerade teknik och planerar världens första fullskaliga verksamhet för självkörande lastbilar i kolonn. Kolonnen ska transportera containrar på allmänna vägar mellan hamnterminaler i Singapore.

självkörande
självkörande

Avancerad teknik

Scania ligger långt fram när det gäller banbrytande teknik för självkörande fordon och kolonnkörning. Målet är att organisera konvojer med fyra lastbilar, varav de tre lastbilarna efter den främsta lastbilen är självkörande, samt automatisera processerna för koppling och frikoppling av last.

Ett flerårigt projekt för att utveckla hållbara transportsystem

Självkörande fordon och kolonnkörning är hörnstenar i framtidens hållbara transportsystem. Projektet sträcker sig över flera år och har anordnats av transportministeriet och hamnmyndigheten i Singapore (PSA Corporation). Även Toyota medverkar i projektet.

Singapores regering går i spetsen för den nya tekniken med självkörande fordon och Singapore har tidigare testat självkörande personbilar, taxibilar, nyttofordon och bussar. Försöken utvidgas nu till att omfatta tester av självkörande lastbilskolonner. Med kolonnkörning finns potential att uppnå stora bränslebesparingar och bidra till ökad trafiksäkerhet.

Tillsammans ska vi visa hur produktiviteten i Singapores hamn kan höjas markant.

Claes Erixon citat

Banbrytande teknik

”Scania är banbrytande på detta område, som både kan rädda liv i trafiken och bidra till att minska transporternas miljöpåverkan.”

Claes Erixon

Forsknings- och utvecklingsansvarig vid Scania

Möjlighet att öka produktiviteten

Fordonsbeståndet i Singapore närmar sig en miljon och man vill med detta initiativ bemöta de växande transportproblemen och utnyttjandet av marken. Tolv procent av Singapores totala yta utnyttjas för vägar och transportinfrastruktur. Samtidigt råder det brist på förare i landet.

Regeringen har därför etablerat Singapore som ett ”levande laboratorium” för nya fordonskoncept som kan öka produktiviteten och trafiksäkerheten, optimera vägkapaciteten och möjliggöra nya mobilitetskoncept.

 ”Lastbilsbranschen är i dag mycket personalintensiv. Det råder brist på förare, och tekniken med självkörande lastbilar kommer att ge oss möjlighet att öka produktiviteten inom både hamn- och lastbilsindustrin. Tekniken innebär även att förarna kan bredda sin kompetens genom nya roller som till exempel transportledare och vagnparksadministratörer, säger Pang Kin Keong, ordförande för den kommitté som ansvarar för självkörande vägtransporter i Singapore (CARTS).

självkörande
Tolv procent av Singapores totala landyta utnyttjas för vägar och transportinfrastruktur.

Från utveckling till landsvägstester

Försöken med självkörande lastbilskolonner ska ske i två faser. I den första fasen genomförs utformning, testning och anpassning av tekniken till lokala förhållanden. Under denna fas kommer Scania och Toyota att utföra testerna i sina respektive forskningscentrum i Sverige och Japan för att kunna dra nytta av befintligt utvecklingsarbete.

Den andra fasen utgörs av lokala tester och teknikutveckling i Singapore.

Scania investerar i teknik för kolonnkörning

Scania har nyligen gått i spetsen för det europeiska forskningsprojektet Companion på 50 miljoner SEK, som har utvecklat system för att tillämpa kolonnkörningsteknik ute på vägarna.

Scania arbetar just nu med att förbättra trådlös kommunikation mellan tunga fordon, så att man ska kunna minska avståndet mellan fordon på ett säkert sätt och därmed sänka luftmotståndet och bränsleförbrukningen.

Inom detta område samarbetar Scania med Ericsson, som är världsledande inom kommunikationsteknik och som bistår med expertis inom 5G-teknik samt mjukvara och tjänster för att möjliggöra nya mobilitetskoncept.

Map

Låt oss tala affärer

Sök efter närmaste återförsäljare

Scania Assistance

Vi hjälper dig – dygnet runt, 365 dagar om året.

Ring oss nu
+358 10 555 24
Sök efter närmaste återförsäljare