Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

TJÄNSTER

Arbetsområde

Snabba och pålitliga tjänster

Scanias kunder kräver snabba och pålitliga tjänster, och med alltfler fordon ute på vägarna är tjänstesektorn nyckeln till vår framgång.

Tonvikten inom verksamheten ligger på tjänster och kundrelationer. Scanias verkstäder får goda resultat i kundundersökningar, men vi arbetar ändå hela tiden med att förbättra vårt användarstöd ytterligare. Med förebyggande underhåll och snabba reparationer skapar vi optimala förutsättningar för hög fordonstillgänglighet.

Scanias servicetekniker är mycket kompetenta och har ett nära samarbete med kunderna. Målet är att alltid fånga upp kundernas behov för att på så vis förbättra och utveckla Scanias produkter.