Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

PRODUKTION OCH LOGISTIK

Arbetsområde

Ständiga förbättringar

Produktionsavdelningen ger dig möjlighet att utmana dig själv och personerna runtomkring dig att hela tiden leta efter smartare och bättre sätt att arbeta. Kontinuerlig förbättring är en naturlig del av den dagliga verksamheten.

Strategin är att arbeta med ständiga förbättringar för att minimera antalet arbetsskador, öka effektiviteten och utveckla arbetsmetoderna. Alla medarbetare bidrar till förbättringsarbetet, vilket skapar både engagemang och stolthet.

Arbetet sker ofta i team, i samarbete med medarbetare och chefer, och varje enskild medarbetare erbjuds utvecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet. Kvalitetskraven är höga och ansvaret delas mellan medlemmarna i teamet.

Behovet av välutbildade tekniker är alltid högt, och unga nyutbildade har stora möjligheter att utvecklas både inom modernt ledarskap och inom sina specialområden. Tvärfunktionella kontakter ger ökad förståelse för produkten – från forskning och utveckling och hela vägen till slutprodukten.