Du verkar vara belägen i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
FINLAND

välj din försäljningsregion

välj produktionsenheter visit our global site

försäljningsregion
Production units

HR

Arbetsområde

Nära samarbete inom arbetsområdet HR

Arbetet inom HR genomförs i enlighet med fastställda processer och i nära samarbete med organisationen i övrigt.

Medarbetarna är den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgångar, och Scania arbetar därför aktivt för att locka, utveckla och behålla personal. Varje chef ansvarar för sin personalstyrka och fokuserar med stöd från personalavdelningen på att utveckla både organisationen och de anställda.

Tillsammans med kolleger från hela världen och med stöd från huvudkontoret säkerställer du att Scania har den kompetens som behövs för att möta framtida utmaningar.